بسم الله الرحمن الرحیم

هیئت متوسلین به پنج تن آل عبا (ع)

سوابق این هیئت برمی گردد به سال ۱۳۵۳هجری شمسی ، هجرت جوانان ومردان روستای ایراج برای داشتن شغلی ثابت با درآمد مناسب تقریبا ازسال ۴۸به بعد است که اوج آن درسالهای ۵۱و۵۲می باشد که مرسوم متداول شده بودهرکس ازدواج کرد ابتدا چند ماهی خودش به تنهایی وپس ازشاغل شدن واطمینان ازموقعیت کاری اتاقی اجاره می کرد وبه کلان شهرها می آورد .درمیان کلان شهرها بخش قابل توجهی از مهاجران رابه خود اختصاص داده بود .(البته عزیزانی هم بودند که ازسالهای ۴۳به بعد به تهران آمده بودند ولی کمترآنها با خانواده ساکن شده بودند ) درسال ۵۳که می توان گفت شاید حدود ۳۰تا ۴۰خانوار درتهران ،کرج ، رباط کریم ،قرچک وشهریار ساکن شده بودند تعدادی پیشکسوتان درمهاجرت تصمیم برتاسیس هیئتی مذهبی گرفتند که این هیئت با نام نامی پنج تن آل عبا شکل گرفت .
اعضای هیئت موسس وهیئت رئیسه این تشکل ، آقایان :۱- حاج جعفر اکبر ۲- حاج علی اکبر زاهد ۳-حاج رمضانعلی ایزدی ۴- حاج علی اصغر عشقی ۵- حاج محمد رضا یگانه بودند .البته شاید کسان دیگر هم بوده باشند که ازقلم افتاده باشند که امید است عزیزانی که اطلاعات بیشتری دارند مارا یاری نمایند
این هیئت کار خودرا با حدود ۳۰عضو ازسال ۵۳آغاز نمود که طبق برنامه هرهفته روزهای جمعه ازساعت ۵بعد ازظهر تا ۸شب ادامه داشت .
درمدت این سه ساعت مدت یک ساعت ونیم آن به قرائت قرآن ، مدت یک ربع احکام ، مدت یک ربع پذیرایی با چای ویا میوه ویا شیرینی ومدت یک ربع وقت آزاد برای دید وبازدیدها و۴۵دقیقه آخر نیز با سخنرانی یک واعظ وذکر مصیبت ابا عبدالله خاتمه می یافت .
برنامه های این هیئت بصورت چرخشی درخانه ها انجام می شد وآنهایی که معمولا منزل ازخودشان بود ویا احیانا منزل رهنی داشتند هیئت می گرفتند .
حوزه رفت وآمدی برای جلسه ازمحمد آبادکرج گرفته تا رباط کریم وتهران بزرگ که غالبا دربیسیم نجف آباد ومهرآباد جنوبی وخیابان دماوند میدان تسلیحات بود .
شرکت دراین جلسات چنان حائز اهمیت بود که کمتر کسی ازاعضاء درآن غیبت می کرد ومعمولا هم همه درسروقت به جلسه حاضر می شدند .
دراین جلسات با مربی گری حاج فیض الله دانا بعنوان غلط گیر وآموزش اعضاء وآشنا کردن با تجوید وقواعد علاقه ای خاص ایجاد کرده بود وهمه دنبال یادگیری بودند.
حتی به آنهایی که قرائت خوب داشتند جوایزی مانند کتاب تهیه می شد وبه آنان می دادند .
حق عضویت دراین هیئت از قرار ماهی  پنج تومان بود که بعضا همین مبلغ را هم نداشتند بپردازند
این هیئت تا اوایل سال ۵۷ فعال بود وبا اوج گیری نهضت انقلاب ومحدودیتهایی که رژیم پهلوی برای مساجد وحسینیه ها وتکیه ها وهیئات مذهبی ایجاد کرد عملا تعطیل گردید .
یکی ازبرنامه های بسیار خوب این هیئت این بود که ایام عاشورا اتوبوسی اجاره می شد واکثرا برای عزاداری سنتی به ایراج می رفتند که حتی درخود ایراج هم برنامه های جالبی بود که به اردیب وعروسان وسایر جاها می رفتند وآنها نیز می آمدند.واقعا یادش بخیر آن عزاداریهای با صفا وپرشور
با پیروزی انقلاب اسلامی وتشویق مردم برای برگشتن به روستا تعدادی از همشهریان به روستا برگشتند منجمله آقای حاج جعفر اکبر که مسئولیت هیئت را دراین مدت چند سال بعهده داشت ، راهی روستا شد. ودیگر کسی دنبال احیای هیئت نبود چون مساجد با انقلاب اسلامی برنامه های خوبی داشت وتقریبا کلاسهای قرآنی درمساجد وحسینیه ها فعال بود.

جا دارد از زحماتی که این عزیزان طی مدت ۴سال کشیدند تشکر وقدردانی گرددکه به نوبه خود ازعزیزان کمال تشکررا داریم .خداوند اجردنیا وآخرت به آنان عطا فرماید .

What do you think of this post?
  • Sucks (0)
  • Boring (0)
  • Useful (0)
  • Interesting (0)
  • Awesome (0)