(قسمت چهارم)

اعضای هیئت رئیسه حسینیه ۱۴معصوم (ع)
با هجرت آریالای کربلایی عبدالرضا مسعود که ظاهرا ازسال ۷۲ازشهرک واوان به منطقه خلیج آمد،بنا به اطلاعات واصله ایشان درشهرک واوان رئیس هیئتی بودکه ازعملکرد ایشان آنها رضایت داشتند حتی یکبار درشب جمعه ای هیئت چهارده معصوم به هیئت واوان دعوت نمود وپس ازاین جریان بود که حاج آقا فیض الله دانا که رئیس هیئت ۱۴معصوم بود ازاین دعوت نمود تا به خلیج بیاید وبا هیئت ۱۴معصوم همکاری نماید پس ازمدت کوتاهی ایشان محبت نمود ودرشماره ۲ ساکن گردید وعملا به جمع هیئتیهای خلیج پیوست .دراولین جلسه ای که درجلسه هفتگی حضوریافت معرفی ایشان صورت گرفت وحاج فیض الله دانا ازاعضاء درخواست نمود که باتوجه به سوابق درخشان ایشان با رای قاطع ایشان را همراهی نمایند .که صد البته این مهم تحقق یافت وایشان جزء هیئت رئیسه حسینیه  شد.واعضای هیئت رئیسه عبارت شداز آقایان : حاج فیض الله دانا ، کربلایی عبدالرضا مسعود ، حاج محمد دانا ، حاج رسول دانا ،حاج حسین یگانه .
دردوسال بعد انتخابی صورت گرفت ودراین دوره آقایان کربلایی عبدالرضامسعود ،دکتر فرج الله زاهد ،حاج علی ثابتی ، حاج مهدی زاهد وکربلایی محمد علی دانا هیئت رئیسه شدند .
دردوسال بعد نیز دوباره حاج فیض الله دانا ، کربلایی عبدالرضا مسعود ،حاج محمد دانا حاج رسول دانا هیئت رئیسه شدند .
درتمامی این سالها آقای کربلایی عبدالرضا مسعود بعنوان رئیس هیئت رئیسه ومسئول اجرایی حسینیه فعالیت نمودند.
باتوجه به مسئولیت داشتن حاج فیض الله دانا درمسجد جامع رسول اکرم ونیازبه تشکیل پرونده درسازمان تبلیغات اسلامی جهت ثبت سوابق ودریافت برنج وشکر بصورت دولتی از وزارت بازرگانی برای ایام محرم .ونیز تحت نظارت قرارگرفتن حسینیه ازطریق امورمساجد.اعلام گردید که بایستی هیئت امناء به جای هیئت رئیسه باشد .لذا چند سالی است که هیئت امناء ،حسینیه را اداره می کنندکه آقایان : حاج فیض الله دانا ، کربلایی عبدالرضا مسعود ، کربلایی نظر علی عشقی ، حاج علی رضا دانا ، حاج رسول دانا اعضای آن می باشند وکماکان آقای کربلای عبدالرضا مسعود بعنوان مدیر اجرایی حسینیه می باشند.
ضمن اینکه حاج محمد دانا به لحاظ اقامت نیمی ازسال درروستای ایراج ازحضوردرجمع امناء امتناع نموده است وعلی رغم درخواست سایراعضاء برای حضوردرترکیب هیئت امناء این درخواست رااجابت ننموده است .
اززحمات چندین ساله ایشان وخانواده محترمشان که حفظ وحراست حسینیه رابعهده داشته وهرساعت ازایام هفته نسبت به بازکردن درب حسینیه ونظافت وحراست آن با دل وجان کوشیده است تشکرنموده وبرایشان آرزوی سلامت وسعادت داریم .گرچه درحال حاضر هم هرکمکی که ازدستش برآید مضایقه نمی نماید .پایدارباشند .
What do you think of this post?
  • Sucks (0)
  • Boring (0)
  • Useful (0)
  • Interesting (0)
  • Awesome (0)