معرفی اجمالی کتاب: 
کتاب نهج الفصاحه، مشتمل بر روایات و کلمات حضرت پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ می باشد. این کتاب در دو قسمت احادیث و خطبه ها شامل ۳۲۲۷ حدیث و ۱۶ خطبه تنظیم شده است.

علّت نام گذاری این مجموعه وزین به نهج الفصاحه به خاطر حدیث پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ است که فرموده اند: «انا افصح العرب» من فصیح ترین فرد عرب هستم.

نهج الفصاحه در کنار نهج البلاغه، مجموعه ی نفیسی از توصیه های معلمان آفرینش و انسان های کامل است که مطالعه ی آنها و قرار دادن این دو به عنوان منابع زندگی در کنار کتاب الله و قرآن برای هر فرد مسلمان ضروری می نماید.

What do you think of this post?
  • Sucks (0)
  • Boring (0)
  • Useful (0)
  • Interesting (0)
  • Awesome (0)