آیاهمیشه حق با اکثریت است ؟

گاهی در توجیه دیگران می گوییم:  اکثر مردم همین کار را می کنند… ولی اگر به کلمه ی “اکثرالناس” در قرآن نگاه بکنیم می بینیم: لایعلمون(نمی دانند)،  لایشکرون (شکرگذاری نمی کنند)،  لایومنون (ایمان نمی آورند)، و اگر کلمه ی “اکثرهم” را بنگریم: فاسقون (فاسقند)، یجهلون (جهل می ورزند)، معرضون (روی برگردانند)، لایعقلون (اندیشه نمی کنند)،لایسمعون (نمی شنوند) اما بندگان صالح باید از افراد قلیل و اندکی باشند که خدای بلندمرتبه فرمود: و قلیل من عبادی الشکور (اندکی از بندگانم سپاسگزارند) و ما آمن معه الا قلیل (و همراه او جز عده ای قلیل ایمان نیاوردند) ثله من الاولین و قلیل من الآخرین (گروه کثیری از امت های نخستین هستند و گروه اندکی از امت آخرین) “زیاد بودن” معیار حق بودن نیست…

برچسب ها :

نـظـرات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.