آیا می دانید فضیلت میهمان بیشتر از میزبان است ؟

محمّد بن قیس حکایت کند:
روزى در محضر مبارک امام جعفر صادق علیه السلام نام گروهى از مسلمانان به میان آمد و من گفتم : سوگند به خدا، من شب ها شام 
نمى خورم ، مگر آن که دو یا سه نفر از این افراد با من باشند؛ و من آن ها را دعوت مى کنم و مى آیند در منزل ما غذا مى خورند.
امام صادق علیه السلام به من خطاب کرد و فرمود: فضیلت آن ها بر تو بیشتر از فضیلتى است ، که تو بر آن ها دارى .
اظهار داشتم : فدایت شوم ، چنین چیزى چطور ممکن است ؟!
در حالى که من و خانواده ام خدمتگذار و میزبان آن ها هستیم ؛ و من از مال خودم به آن ها غذا مى دهم ؛ و پذیرائى و انفاق مى نمایم!!
حضرت صادق علیه السلام فرمود: چون هنگامى که آن ها بر تو وارد مى شوند، از جانب خداوند همراه با رزق و روزى فراوان میهمان تو مى گردند و زمانى که خواستند بیرون بروند، براى تو رحمت و آمرزش به جا خواهند گذاشت.
منبع : 
الکافی : ج ۶ – صفحه ٢٨۴  محجّه البیضاء: ج ۳،ص ۳۳
عن محمد بن قیس، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: ذکر أصحابنا قوما فقلت: والله ما أتغدى ولا أتعشى إلا ومعی منهم اثنان أو ثلاثه أو أقل أو أکثر فقال علیه السلام: فضلهم علیک أکثر من فضلک علیهم، قلت: جعلت فداک کیف ذا؟ وأنا اطعهم طعامی وأنفق علیهم من مالی ویخدمهم خادمی؟ فقال: إذا دخلوا علیک دخلوا من الله عزوجل بالرزق الکثیر وإذا خرجوا خرجوا بالمغفره لک.

برچسب ها :

نـظـرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.