دست خطی بدهید برا ی تبرک


از مدینه تا خراسان شتربان امام بود. مردی از روستاهای اصفهان. سنی مذهب. به خراسان که رسیدند امام کرایه شان را داد.

emam reza(9)

رو کرد به امام:

“پسرپیامبر!دست خطی بدهید برا ی تبرک با خودم ببرم اصفهان .”

امام برایش نوشتند:”دوست آل محمد باش ،هر چند خطاکار باشی. دو
ستان و شیعیان ما را دوست بدار هر چند آنها هم خطا کار باشند.”


برگرفته ازمجموعه کتب ۱۴ خورشید و یک آفتاب

برچسب ها :

نـظـرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.