از نظر رسول خدا(ص) بهترین مهر برای ازدواج چه مهری است؟

در ادامه ۴۰ حدیث از سخنان رسول گرامی اسلام پیرامون ازدواج آورده شده است.

رسول خدا (ص) :
۱٫ وقتی کسی که خلق و دین وی مایه رضایت است به خواستگاری می آید  , به او زن دهید و اگر چنین نکنید فتنه و فساد در زمین فراوان خواهد شد. (نهج الفصاحه ، ح ۱۳۰)

۲٫ بهترین ازدواج ها آنست که آسان انجام گیرد. (نهج الفصاحه ، ح ۱۵۰۷)

۳٫ وقتی خداوند خواستگاری زنی را به دل کسی انداخته باشد , مانعی نیست که او را بنگرد. (نهج الفصاحه ، ح ۱۸۵)

۴٫ وقتی اشخاص همشأن برای خواستگاری پیش شما آمدند ؛ دختران خود را شوهر دهید و در کار آنها منتظر حوادث نباشید. (نهج الفصاحه ، ح ۱۹۳)

۵٫ اگر کسی زنی را خواستگاری کرد و موی خود را رنگ می بندد باید به او خبر دهد که موی خود رنگ می بندد. (نهج الفصاحه ، ح ۲٫۲۰۲)

۶٫ عقد نکاح را محکم کنید و آن را علنی سازید. (نهج الفصاحه ، ح ۳۱۳)

۷٫ بوسیله زناشویی روزی بجویید (نهج الفصاحه ، ح ۴۸۱)

۸٫ زناشویی (ازدواج) کنید که من از فزونی شما تفاخر می کنم. (نهج الفصاحه ، ح ۵۶۸)

۹٫ ازدواج کنید تا عده شما بسیار شود ,زیرا من در روز رستاخیز به فزونی شما بر امتهای دیگر افتخار می کنم. (نهج الفصاحه ، ح ۱۱۷۹)

۱۰٫ زن برای دین و مال و جمالش گیرند , زن دین دار بجویید . (نهج الفصاحه ، ح ۸۲۲)

۱۱٫ خداوند مردانی را که مکرر زن بگیرند و زنانی را که مکرر شوهر کنند دوست ندارد. (نهج الفصاحه ، ح ۷۱۴) (مذموم بودن تکرار ازدواج )

۱۲٫ سه چیز است که جدی آن جدی است و شوخی آن نیز جدی است , نکاح , طلاق , رجوع (نهج الفصاحه ، ح ۱۲۵۴)

۱۳٫ سه چیز است که شوخی در آن روا نیست , طلاق , نکاح , آزاد کردن بنده (نهج الفصاحه ، ح ۱۲۶۳)

۱۴٫ زنانی که بی حضور شاهد شوهر می کنند ؛ زناکارند (نهج الفصاحه ، ح ۱۱۱۲)

۱۵٫ هر که زن گیرد به این منظور که از محرمات برکنار ماند ؛ بر خدا لازم است که او را یاری کند. (نهج الفصاحه ، ح ۱۳۹۶)

۱۶٫ زن مهربان و بچه آور بگیرید که من به فزونی شما بر سایر پیغمبران افتخار می کنم. (نهج الفصاحه ، ح ۱۱۴۴)

۱۷٫ زن بگیرید که من به کثرت شما بر سایر ملل افتخار می کنم و مانند مسیحیان راه رهبانیت پیش نگیرید. (نهج الفصاحه ، ح ۱۱۴۵)

۱۸٫ زیبای عقیم را بگیرید و با سیاه بچه آور ازدواج کنید که من روز رستاخیز به فزونی شما بر سایر امت های دیگر تفاخر می کنم. (نهج الفصاحه ، ح ۱۵۷۰)

۱۹٫ با زن پیر و نازا ازدواج نکنید که از فزونی شما بر امت های دیگر تفاخر می کنم. (نهج الفصاحه ، ح ۲۴۵۴)

۲۰٫ زن بگیرید و طلاق مدهید زیرا خداوند مردانی را که مکرر زن بگیرند و زنانی را که مکرر شوهر کنند ؛ دوست ندارد. (نهج الفصاحه ، ح ۱۱۴۶)

۲۱٫ زن بگیرید و طلاق مدهید زیرا عرش از وقوع طلاق می لرزد. (نهج الفصاحه ، ح ۱۱۴۷)

۲۲٫ خدا چیزی را حلال نکرده که نزد وی از طلاق دشمن تر باشد. (نهج الفصاحه ، ح ۲۶۰۹)

۲۳٫ برای نطفه های خود جای مناسب انتخاب کنید , زیرا زنان نظیر برادران و خواهران خود فرزند می آورند. (نهج الفصاحه ، ح ۱۱۳۲)

۲۴٫به اشخاص همشان زن بدهید و از اشخاص همشان زن بگیرید و محل نطفه های خود (زنان خود) را به دقت انتخاب کنید. (نهج الفصاحه ، ح ۱۷۰۵)

۲۵٫ زنرا برای چهار چیز گیرند : مال ؛ شرف , جمال و دین ؛ و تو زن دین دار بجوی (نهج الفصاحه ، ح ۱۱۸۳)

۲۶٫ برای نطفه های خود جای مناسب انتخاب کنید و از سیاهان بپرهیزید که سیاهی رنگ زشتی است. (نهج الفصاحه ، ح ۱۱۳۳)

۲۷٫ زن بگیرید که زنان توانگری می آورند. (نهج الفصاحه ، ح ۱۱۴۳)

۲۸٫ از جمله بهترین وساطت ، وساطت در میان دو کس در کار زناشویی است. (نهج الفصاحه ، ح ۳۰۷۳)

۲۹٫ دو رکعت نماز کسی که زن دارد ، بهتر از هشتاد و دو رکعت نماز عَزَب (مجرد) است. (نهج الفصاحه ، ح ۱۶۷۰)

۳۰٫ دو رکعت نماز شخص زن دار بهتر از هفتاد رکعت نماز عزبست. (نهج الفصاحه ، ح ۱۶۷۱)

۳۱٫ هر که زن بگیرد یک نیمه ایمان خویش را کامل کرده ، از خدا درباره نیم دیگر بترسد. (نهج الفصاحه ، ح ۲۹۳۶)

۳۲٫ هر که را خدا زنی (همسر برای عصر امروز) پارسا داده ، وی را بر نصف دین خویش یاری کرده و باید درباره نصف دیگر آن از خدا بترسد.
(نهج الفصاحه ، ح ۳۰۱۶)

۳۳٫ هر جوانی در آغاز جوانی زن بگیرد ، شیطان وی بانگ برآورد ، وای بر او ، دین خود را از دستبرد من محفوظ داشت. (به شرط رعایت آداب همسرداری) (نهج الفصاحه ، ح ۱۰۳۴)

۳۴٫ سه کار است که هر کس به اعتماد خدا و به انتظار ثواب کند ، بر خدا لازم است که وی را یاری کند و او را برکت دهد : هر کس در آزاد ساختن خود به اعتماد خدا و به امید ثواب بکوشد بر خدا لازم است که وی را یاری کند و او را برکت دهد و هر که به اعتماد خدا و به امید ثواب ازدواج کند بر خدا لازم است که وی را یاری کند و او را برکت دهد و هر که با اعتماد به خدا و به امید ثواب زمین بایری را آباد کند بر خدا لازم است که ویرا یاری کند و به او برکت دهد. (نهج الفصاحه ، ح ۱۲۷۲)

۳۵٫ سه کسند که یاری آنها بر خدا لازم است : آن که در راه خدا جهاد کند و بنده ای که برای آزادی خود قرارداد بسته و می خواهد قیمت آن را بپردازد و کسی که به منظور عفت زن بگیرد (ازدواج کند) (نهج الفصاحه ، ح ۱۲۱۹)

۳۶٫ بهترین مهر ها آن است که سبک تر باشد. (نهج الفصاحه ، ح ۱۴۸۹)

۳۷٫ نشانه میمنت زن این است که خواستگاریش آسان و مهرش سبک باشد. (نهج الفصاحه ، ح ۹۲۹)

۳۸٫ بهترین زنان امت من کسانی هستند که رویشان نکوتر و مهرشان کمتر باشد. (نهج الفصاحه ، ح ۱۵۳۳)

۳۹٫ بهترین زنان آن است که مهرش سبک تر باشد. (نهج الفصاحه ، ح ۱۵۳۶)

۴۰٫ زن به اظهار نظر در کار خویش بر ولی ّ خویش مقدم است و دوشیزه نیز پدرش باید درباره کارش از او اجازه بگیرد و اجازه او سکوت است. (نهج الفصاحه ، ح ۱۲۹۷)

۴۱٫ هر که زنی گیرد و در خاطر داشته باشد که مهر او را نپردازد ، هنگام مرگ چون زناکاران بمیرد و هر کس چیزی از مردی بخرد و در خاطر داشته باشد که قیمت آن را نپردازد هنگام مرگ چون خائنان بمیرد و خائن در آتش است. (نهج الفصاحه ، ح ۱۰۳۱)

برچسب ها :

نـظـرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.