آیا می دانید اولین کسانی که رافضی خوانده شدند چه کسانی بودند؟

خدمت امام صادق علیه السلام گزارش دادند که امروز نزد «ابن ابی لیلی» قاضی کوفه، «عمار دهنی» برای شهادت حاضر شد. ولی قاضی شهادتش را نپذیرفت و گفت: “ما تو را می شناسیم ، تو رافضی هستی”.
عمار از این سخن پریشان شد و لرزه بر اندامش افتاد و اشکش جاری گردید و از جای برخاست. قاضی که چنین حالی را در او دید گفت: “تو مرد دانشمندی هستی ، اگر بدت می آید که به تو رافضی گفته شود، از رفض اظهار تنفر کن تا از برادران ما بشوی”.
عمار گفت: “تأثر من از این نیست؛ بلکه گریه من برای خودم است و برای تو. برای خودم می گریم ، چون تو برای من ، مقامی عالی قائل شدی که من شایسته آن مقام نیستم ؛ تو مرا رافضی خواندی ، در صورتی که سرور من امام صادق علیه السلام چنین فرموده : « نخستین کسانی که رافضی خوانده شدند ، ساحران فرعون بودند . آن ها تا دیدندعصای موسی اژدها گردید ، به موسی ایمان آوردند و فرمان فرعون را زیر پا نهادند و برای هر گونه شکنجه ای آماده شدند . فرعون آن ها را رافضی نامید ، چون دین فرعون را رفض کردند . رافضی کسی است که از آن چه خدا از آن بیزار است ؛ دوری کند وهر چه را که خدای بدان امر کرده اطاعت کند». کجا در این زمان چنین کسی پیدا می شود ؟ من از آن بر خویش می گریم که خدا ازقلب من آگاه شود که من از این نام خوشم آمد ، آن گاه مرا مورد عتاب قرار دهد وبگوید : عمار آیا کسی بودی که باطل ها را لگد زدی و طاعت ها را انجام دادی ؟
سپس از درجات من بکاهد ، اگر بر من آسان بگیرد و یا سزاوار کیفر باشم ، اگر برمن جد بگیرد ، مگر آن که سروران من به داد من برسند”.
عمار ادامه داد: “و چرا بر تو می گریم؟ چون که گناهی بزرگ مرتکب شدی و مرا به دروغ لقبی دادی. من از عذاب خدای بر تو می ترسم ، زیرا شریف ترین نام ها را به من دادی ، ولی به صورت پست ترین نامش در آوردی. پیکرت چگونه می تواند عذاب این کلمه ات را تحمل کند؟”.
هنگامی که امام ششم از گفته های عمار و دلیری و فداکاری او آگاه شد ، فرمود: “اگر عمار گناهانی از آسمان و زمین بزرگ تر داشت ، بر اثر این حق گویی گناهانش پاک شد و حسناتش نزد پروردگار در افزایش خواهد بود”.

منبع : بحارالانوار، ج ۶۵ ، ص ۱۵۶ .

برچسب ها :

نـظـرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.