عزت دنیا وآخرت

عزت  دنیا  و عقبا در نماز  شب  بود                    لذت  روح و روانها در نماز  شب  بود

خلوت شب می دهد جان وتن ماصیقلی              راز دل با حی سرمد درنماز شب بود 

طالب درمان دردی ، عاشق دیدار حقی                نسخه درمان هریک درنماز شب بود

 هرکه خواهد چهره اش درروزنورانی شود             گفته پیغمبر که حاصل درنماز شب بود

درنماز شب شرف آری بکف برخیز شب                 بی نیاز هم ز مردم  درنماز شب بود

رحمت حق شامل آن دیده ای گردد که شب        خوف وترسش ازخدا  اندر نماز شب بود

مزد بیداری به شب باشد بهشت جاودان               گر که این بیداری از بهر نماز شب بود

داد سبحان این بشارت بر نبی المصطفی         رتبه ی محمودیت ، شوق نماز شب بود

هیفده آیه زقرآن می کند توصیف آن                این فضیلتها همه وصف از نماز شب بود

آیه ی هفتاد ونه از سوره اسرا بخوان              شان پیغمبر بیان فیض نماز شب بود

سوره فرقان وسجده ص و طه و زمر                بعض آیاتش ببین شرح نماز شب بود

سوره ها دیگر مزمل ذاریات وفجر وطور             سوره ی انسان دوآیاتش نماز شب بود

حاصل شب زنده داری اهل قرآن بودن است     تزکیه ، تهذیب نفس هم از نماز شب بود

ای رسول غافل مشو هرگز ازاین فوز عظیم       عزت  دنیا و عقبایت  نماز  شب بود 

سروده رسول دانا بتاریخ ۱۳/۰۵/۹۳ ساعت ۱۲

برچسب ها :

نـظـرات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.