فضیلت روز عرفه

و روز نهم، روز عرفه است و از اعیاد عظیمه; اگرچه به اسم عید نامیده نشده است، و روزى است بسیار مبارک و میمون و روزى است که حق تعالى بندگان خود را به عبادت و اطاعت خویش خوانده است و موائد جود و احسان خود را از براى ایشان گسترانیده و وعده فرموده ایشان را به آمرزش گناهشان و پوشانیدن عیب هاى ایشان. پس سزاوار است این که شناخته شود عظمت و قدر این روز، و بپا داشته شود از براى عبادت و دعا و حمد و شکر بارى تعالى. شیخ مفید(رحمه الله)فرموده که در روز عرفه حق تعالى قبول فرموده توبه حضرت آدم(علیه السلام)را. در این روز متولد شد حضرت ابراهیم(علیه السلام) و در این روز «تویه»([۱]) بر داود(علیه السلام)  نازل شد، و در این روز حضرت عیسى(علیه السلام) متولّد شد. و در این روز است دعا به موقف عرفات بعد از نماز عصر تا غروب آفتاب. بنابر آنچه ثابت شده از سنّت حضرت رسول(صلى الله علیه وآله) و در این روز حضرت مسلم بن عقیل (علیه السلام)  شهید شد. و بالجمله کسى که توفیق یابد در عرفات باشد ادعیه و اعمال بسیار دارد.
و بهترین اعمال در این روز دعا است. حتّى مستحب است که جمع کند میان نماز ظهر و عصر در اوّل وقت، و نافله و اذان عصر ساقط مى شود، و بعد از نماز عصر مشغول دعا باید شد تا شام، و دعا از براى برادران مؤمن از زنده و مرده بسیار باید کرد، چنانچه به سند صحیح منقول است که ابراهیم بن هاشم گفت که من عبد اللّه بن جندب را دیدم در موقف عرفات و حال هیچ کس را از او بهتر ندیدم. پیوسته دست هاى خود را به سوى آسمان بلند کرده بود و آب دیده اش به رویش جارى بود تا به زمین مى رسید. چون مردم فارغ شدند گفتم: وقوف هیچ کس را بهتر از وقوف تو ندیدم. گفت: به خدا سوگند که دعا نکردم مگر برادران مؤمن خود را; زیرا که از حضرت امام موسى(علیه السلام) شنیدم که «هرکه دعا کند از براى برادران مؤمن خود در غیبت او از عرش ندا به او رسد که از براى تو صد هزار برابر او باد». پس من نخواستم که دست بردارم از صد هزار برابر دعاى ملک که البتّه مستجاب است براى یک دعاى خود که نمى دانم مستجاب خواهد شد یا نه.
و اگر کسى توفیق یابد که در روزعرفه در تحت قبّه مقدّسه حضرت امام حسین(علیه السلام)باشد ثوابش کمتر نیست از کسى که در عرفات باشد بلکه زیاده است، چنانچه در باب چهارم با زیارت مخصوصه آن حضرت به شرح رفت، و کسى که در سایر بلاد باشد و توفیق هیچ یک را نیافته باشد، غسل کند و در مجمع مؤمنان حاضر شود و زیارت آن حضرت بکند و اگر در بام بلندى یا
صحراى گشاده باشد بهتر است و زیارت بعیده ] در صفحه ۴۱۴ [ در سابق گذشت.
و زیارت سوّم از زیارات جامعه این رساله ] در صفحه ۳۹۴ گذشت [ در این روز خواندنش بسیار مناسب است، و چون زیارت کرد مشغول ذکر و دعا شود تا در ثواب آن ها شریک گردد. و از حضرت صادق(علیه السلام)منقول است که: «هرکه در روز عرفه پیش از آن که متوجّه دعا شود دو رکعت نماز به جا آورد در زیر آسمان و اعتراف کند نزد خداى تعالى به گناهان خود، و اقرار کند به خطاهاى خود، فایز گردد به ثواب اهل عرفات و گناهان گذشته و آینده اش آمرزیده گردد». و شیخ مفید(رحمه الله)این نماز را بعد از نماز عصر ذکر کرده است و گفته است که این نماز مخصوص جمعى است که در اطراف باشند و در عرفات نباشند
و غسل در این روز مستحب است، و احادیث در باب روزه روز عرفه مختلف است و اکثر علما جمع میان احادیث به این طریق کرده اند که اگر در ماه اشتباه نباشد و روزه نیز او را از دعا کردن ضعیف نگرداند سنّت است و الاّ مکروه است یعنى ثوابش کمتر است.
و از حضرت صادق(علیه السلام)منقول است: «چون خواستى مشغول دعا شوى اوّل صد مرتبه «اَللّهُ اَکْبَرْ» و صد مرتبه «اَلْحَمْدُ لِلّهِ»  و صد مرتبه  «سُبْحانَ اللّهِ»  و صد مرتبه «لا اِلهَ اِلاّ اللّهُ» و صد مرتبه «قل هُوَ اللّهُ اَحَدْ» بخواند، و اگر زیاده بر این دوست داشته باشى صد مرتبه سوره «انّا انزلناه» نیز بخوان». و در روایت دیگر: «صد مرتبه آیه الکرسى و صد مرتبه صلوات بر پیغمبر و آل او(علیهم السلام)بگو; پس مشغول دعا شو».
و دعاهاى امروز بسیار است و بهترین دعاهاى صحیفه کامله است که دعاى چهل و هفتم و اوّلش «اللّهُمَّ لَکَ الْحَمْدُ بدیع السّموات»  پس آن را به خشوع و رقّت بخوان که مشتمل است بر جمیع مطالب دنیا و آخرت.

برچسب ها :

نـظـرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.