مسمومیت و شهادت امام هادی (ع)

امام هادی – علیه السلام – با آنکه در سامرّاء تحت کنترل و مراقبت قرار داشت، اما با وجود همه رنج ها و
محدودیت ها، هرگز به کمترین سازشی با ستمگران تن نداد. بدیهی است که شخصیت الهی و موقعیت
اجتماعی امام و نیز مبارزه منفی و عدم همکاری او با خلفا، برای طاغوتهای زمان هراس آور و غیر قابل تحمل
بود و پیوسته از این موضوع رنج می بردند. سرانجام تنها راه را خاموش کردن نور خدا پنداشتند و در صدد قتل
امام برآمدند و بدین ترتیب امام هادی- علیه السلام – نیز مانند امامان پیشین با مرگ طبیعی از دنیا نرفت، بلکه
در زمان «معتزّ»، مسموم گردید[۱] و در رجب سال ۲۵۴ هجری به شهادت رسید و در سامرّا، در خانه خویش به خاک سپرده شد[۲].


[۱] . شبلنجى، نوالأبصار، قاهره، مکتبه المشهد الحسینى، ص ۱۶۶ .
[۲] . شیخ مفید، الارشاد، قم، مکتبه بصیرتى، ص ۳۳۴ .

مهدی پیشوایی ـ سیره پیشوایان، ص۶۱۲
برچسب ها :

نـظـرات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.