مراسم دعای کمیل مورخه 1393/7/10

یا من اسمه دوا و ذکره شفا

…………………………………………………………………………………………

مراسم دعای کمیل مورخه پنجشنبه ۱۳۹۳/۷/۱۰ همزمان با شام غریبان حضرت امام محمد باقر(ع) از ساعت ۲۰:۳۰ در حسینیه چهارده معصوم(ع) به شرح ذیل برگزار شد: