بمناسبت روزعیدقربان

۱ـ عید از عُود و برگشتن است، چون در این روز رحمت خدا شامل مردم می شود و با آمدن عید شادی به مردم بر می گردد.[۱] و یا به معنای برگشتن به فطرت است.
۲ـ در اسلام چهار عید داریم، عید فطر، عید قربان، جمعه و عید غدیر چنانکه در روایتی از امام صادق ـ علیه السلام ـ نقل شده است که فرمود: غیر از عید فطر و