یک پینه دوز که امام زمان (عج) به سراغ او می‌رفت

<