کاری که از “طواف خانه ی خدا” بافضیلت تر است

کاری که از “طواف خانه ی خدا” بافضیلت تر است

صفوان در محضر امام صادق نشسته بود، ناگهان مردى از اهل مکه وارد مجلس شد و گرفتاریى که برایش پیش آمده بود شرح داد، معلوم شد موضوع کرایه اى در کار است و کار به اشکال و بن بست کشیده است. امام به صفوان دستور داد:فورا حرکت کن و برادر ایمانى خودت را در کارش مدد کن.

صفوان حرکت کرد و رفت و پس از توفیق در اصلاح کار و حل اشکال ، مراجعت کرد. امام سؤ ال کرد:چطور شد؟

خداوند اصلاح کرد.

????? ???????

بدانکه همین کار به ظاهر کوچک که حاجتى از، کسى برآوردى و وقت کمى از تو گرفت ، از هفت شوط طواف دور کعبه محبوبتر و فاضلتر است.

بعد امام صادق به گفته خود چنین ادامه داد:مردى گرفتارى داشت و آمد حضور امام حسن و از آن حضرت استمداد کرد. امام حسن بلافاصله کفشها را پوشیده و راه افتاد. در بین راه به حسین بن على رسیدند در حالى که مشغول نماز بود. امام حسن به آن مرد گفت :تو چطور از حسین غفلت کردى و پیش او نرفتى.

گفت :من اول خواستم پیش او بروم و از او در کارم کمک بخواهم ، ولى چون گفتند ایشان اعتکاف کرده اند و معذورند، خدمتشان نرفتم.

امام حسن فرمود:اما اگر توفیق برآوردن حاجت تو برایش دست داده بود، از یک ماه اعتکاف برایش بهتر بود.

برچسب ها :

نـظـرات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.