ماجرای سید رضی و نماز فرادی؟

ماجرای سید رضی و نماز فرادی؟

روزی سید رضی(قدس) به نماز برادرش سید مرتضی (رحمـه) اقتدا, نمود و در اثنای نماز قصد فرادی کرده  و نماز را به تنهایی و بدون جماعت خواند.

نمازفرادی

وقتی که به خانه مراجعت کردند ,سید مرتضی نزد مادر به گلایه پرداخت , مادر”سید رضی رامورد مذمت وعتاب قرار داد.

سید رضی در پاسخ گفت:علت اینکه من نمازم را فرادی خواندم”چون در اثنای نماز به برادم اقتدا کرده بودم .ناگهان دیدم برادرم به خون زنان غوطه ور است و من ازمشاهده این حال متعجب و متحیر شدم , ناچار نمازم را فرادی کردم.

پس سید مرتضی گفته برادرش را تصدیق نمود و گفت: موقع رفتن به مسجد در بین راه زنی مسئله حیض را از من سوال نمود و آن باعث شد که من در اثنای نماز یک مرتبه به یاد آن مسئله افتادم و درباره آن فکر میکردم.

عارفانی که از این رشته سری یافته اند         بی خبر گشته ز خود تا خبری یافته داند

داستان های شنیدنی از کرامات علماء

برچسب ها :

نـظـرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.