خلیفه ای که پدرش او را احمق خواند؟

nameh-abobakr

خلیفه ای که پدرش او را احمق خواند؟

وقتى که ابوبکر خلیفه شــد به پدر خود « ابو قحافه» نامه اى نوشــت که بسیار قابل توجه و تعمق است.و اما مضمون نامه:
این نامه اســت از خلیفه رسول خدا به سوی ابوقحافه اما بعد؛بدرستى که مردم راضى به خالفت من شدند، پس امروز خلیفه خداوند هستم و اگر تو به سوى من بیایى از براى تو خوب خواهد بود!!!》وقتی پدر ابوبکر نامه پسرش را خواند به حامل همراه نامه گفت:
چه چیزى باعث شد که مردم از خلافت علی باز زنند؟ نامه رسانِ ابوبکر به ابو قحافه گفت:علی کم سن و سال بود و بسیارى از بزرگان قریش بدست او کشته شده بودند و ابوبکر از علی در سن و سال بزرگتر بود لذا به این جهت پسر تو را خلیفه خدا کردند.
ابو قحافه گفت :
اگر امر امامت و خلافت به ســن و سال اســت،من در سن بزرگترم از ابوبکر، پس من سزاوارترم بدرستیکه بر علی ظلم کرده اند و حق او را غصب کرده اند. من شاهد بودم که رسول خدا در حضور ما با علی بیعت کرد و امر کرد به ما که با علی بیعت کنیم.
سپس ابوقحافه جواب نامه پسرش ابوبکر را چنین نوشت:
نامه تو به دست من رسید و یافتم مضمون آن نامه را.
ای مرد احمق نامه ای نوشتی که بعض آن با بعض دیگر تناقض دارد؛
یک بار می گویی من خلیفه خدا هستم و بار دیگر می گویی خلیفه رسول خدا و یک بار می گویی که مردم مرا انتخاب کردند و به امر خلافتم راضی شدند.
سپس او را از این امر زشت بسیار منع کرد و تصریح کرد که انتخاب خلیفه با خداست نه با رأی مردم!!!.

منابع :

بحار الانوار
جلد:۲۹ صفحه:۹۵
احتجاج طبرسی:
جلد:۱ صفحه:۱۱۵

برچسب ها :

نـظـرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.