نجات یافتن یهودیان با فرستادن صلوات برمحمد و آل محمد(ص)

نجات یافتن یهودیان با فرستادن صلوات برمحمد و آل محمد(ص)

خداوند به یهودیان وحی فرمود که :

هر گاه دچار مصیبتی شدند، با صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت آن حضرت خود را نجات دهند.

salavat

ده سال قبل از ظهور پیامبر اسلام ، دو قبیله اسد و غطفان با گروهی از مشرکان ، به یهودیان حمله کردند، یهودیان خدا را با صلوات بر پیامبر صدا زده و مشرکان را شکست دادند.
پس از این شکست دو قبیله اسد و غطفان ، سپاهی در حد سی هزار نفر را تشکیل داد و به جنگ یهودیان که سیصد تن بیش نبودند آمدند، مشرکان ، آب و غذا را از یهودیان منع کردند و به آنها گفتند: ما همه شما را کشته ، فرزندان و زنان شما را اسیر نموده و اموال تان را غارت می کنیم .

یهودیان این بار با صلوات بر محمد و اهل بیت او علیهماالسلام خود را نجات دادند، به این ترتیب که پس از فرستادن صلوات ، با وجودی که فصل تابستان بود باران بارید، و کاروانی که حامل آذوقه بود نیز مخفیانه وارد قلعه یهودیان شد. در حالی که مشرکان در خواب بودند.
پس از آن که از خواب بیدار شدند، گفتند: جنگ را زودتر آغاز کنیم ؛ زیرا یهودیان هم تشنه و هم گرسنه اند.

یهودیان گفتند: خداوند به ما هم طعام رسانید و هم آب و ما قادر بودیم وقتی که شما در خواب بودید شما را بکشیم ؛ اما این کار را نکردیم .

مشرکان که جریان را این گونه دیدند، باز هم بر عناد خود افزودند و به یهودیان پیشنهاد مبارزه دادند، یهودیان این بار نیز با تمسک به صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله بر سی هزار مشرک پیروز شدند، در حالی که تعداد آن ها سی صد نفر بیش نبود.
این بود، یاری کردن حق تعالی ، یهود را بر مشرکان ، به سبب آن که بر محمد و اهل بیت آن حضرت صلوات فرستادند.

منبع:کتاب آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

نـظـرات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.