مراسم شب چهاردهم صفر

السلام علی شهیدالشهداء
(سلام بر شهید شهیدان)

مراسم شب چهاردهم صفرمورخه ۹۲/۹/۲۵ ازساعت ۲۰:۳۰ باتلاوت آیاتی چنداز قران مجید توسط برادر کربلایی قربانعلی دانا آغازگردید.
درادامه عاشقان ودلباختگان حضرت اباعبدالله علیه السلام همانند شبهای قبل با نوحه سرایی برادران خردسال : امین دانا وابوالفضل دانا وبرادران : حاج حسین یگانه ومحمدرحیم یزدانی به سینه زنی پرداختند.
سپس برادرکربلایی عبدالرضا مسعود درحق بانی مراسم (محمدعلی زاهد) دعا نموده وپذیرایی انجام شد.
بیان احکام شرعی ازدیگربرنامه هابودکه توسط حاج مهدی زاهد ایرادگردید.
برنامه بعدی سخنرانی حاج رسول دانا بامحوریت (فضیلت زیارت حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام وشرکت در مجالس آن حضرت ) بود که صورت پذیرفت .
مراسم پایانی شب چهاردهم ذکر مصیبت حضرت ابی عبدالله علیه السلام وحضرت سکینه خاتون سلام الله علیها بود که توسط حاج رسول دانا صورت گرفت ومراسم راس ساعت ۲۲ خاتمه یافت.
(حاضرین درجلسه برادران ۴۲نفر)
برچسب ها :

نـظـرات