دانلود رایگان کتاب “مذهب علیه مذهب” اثر دکتر شریعتی

 دانلود رایگان کتاب “مذهب علیه مذهب” اثر دکتر شریعتی
سخنرانی دو جلسه ای دکتر علی شریعتی با عنوان “مذهب علیه مذهب” در این کتاب PDF به صورت مکتوب بیان شده است.
 کتاب مذهب علیه مذهب شامل متن سخنرانی دکتر علی شریعتی در تاریخ ۲۳ و ۲۴ مرداد سال ۱۳۴۹ در حسینیه ارشاد تهران است که در ادامه می توانید آن را دانلود کنید.
مذهب علیه مذهب
بخشی از این کتاب را با هم مرور می کنیم:
بنابراین این حرف که در قرن نوزدهم گفته شد که : “دین تریاک توده هاست تا توده ها به نام امید به بعد از مرگ ، محرومیت و بدبختیشان را در این دنیا تحمل کنند، تریاک توده هاست تا مردم اعتقاد به این داشته باشند که آنچه پیش می آید در دست خداوند است و به اراده خداوند است و هر گونه کوشش برای تغییر وضع ، برای بهبودی وضع خود و مردم ، مخالفت با اراده پروردگار می باشد.”
لیت حرف راست است، راست است! اینکه گفتند: “دین زائیده ترس موهوم مردم است” ، راست است! و اینکه گفتند : “دین زاییده تبعیض و مالکیت و محرومیت دوره فئودالی است”، راست است.
اما این کدام دین است ؟
دینی است که تاریخ هم همیشه در قلمروش بوده است – غیر از لحظاتی که مثل برقی درخشیده و بعد هم خاموش شده است و همین دین شرک است …
آن کسی که قرآن به سر نیزه می زند، قریش نیست که برای لات و عزا در برابر پیغمبر اسلام بایستد.او این شکل را به این شکل نمی تواند حفظ کند، می آید از داخل، بعد قرآن را به سر نیزه می زند و علی را می کوبد، یعنی خدا و محمد را می کوبد. به نام خلافت رسول خدا و به نام حکومتی که قانون اساسی آن، قرآن است بر تاریخ حکومت می کند و اصولا خلیفه که به جهاد و حج می رود، باز دین شرک حکومت می کند …
… آن دین – دین شرک – زاییده ترس و جهل مردم است . چرا ؟ برای اینکه مذهبی های مشرک ، یعنی کسانی که دین شرک را تبلیغ می کنند ، می ترسند از اینکه مردم بیدار بشوند ، باسواد بشوند، عالم بشوند، آشنا باشند ، می خواهند معلومات منحصر به چیزهایی همیشگی و ثابت باشد و آن هم در انحصار خودشان. چرا ؟
برای اینکه به میزان پیشرفت علم، آن دین شرک نابود می شود – چرا که محافظ دین شرک ، جهل است – و به میزان بیداری مردم و به وجود آمدن روح انتقاد در مردم ، آرمانخواهی در مردم ، در طول تاریخ ، و حافظ وضع موجود بوده و این وضع از پیش از فئودالیسم تا در دوره فئودالیسم و بعد از آن ، در شرق و غرب حتی در طول تاریخ بشری موجود بوده است…
پیغمبران این دین – ادیان ابراهیمی – همواره بر روی همه چهره های حاکم – چه مادی و چه معنوی – و بر روی همه بتها – چه به قول ” فرانسس بیکن” بتهای منطقی و چه بتهای جسمی ، چه بتهای بشری ، چه بتهای اقتصادی ، و چه بتهای مادی – پنچه افکنده اند . پنجه در پنجه تمام مظاهر دین شرک – یعنی دین وضع موجود – می افکنده اند ، و مسئولیت خود – پیغمبران ادیان ابراهیمی – و پیروانشان تغییر ریشه دار وضع موجود و جانشین کردن عدالت ، میزان و قسط – که همواره در قرآن به عنوان هدف ارسال رسل تکرار می شود – بوده است و استقرار عدالت و میزان و قسط یعنی تغییر وضع موجود نه پذیرفتنش.
بنابراین نتیجه ای که می خواهم بگیرم این است که ، در طول تاریخ ، دین در برابر بی دینی نبوده، بلکه در برابر دین بوده و همیشه دین با دین می جنگیده است.
دین توحید که بر آگاهی و بینایی ، بر عشق و بر نیاز آدمی (یک نیاز فطری فلسفی) مبتنی است ، در برابر دین شرک که زائیده جهل و ترس بوده، قرار داشته است.
[aio_button align=”center” animation=”flash” color=”pink” size=”small” icon=”none” text=”دانلود کتاب مذهب علیه مذهب” relationship=”dofollow” url=”http://www.14-masoum.com/wp-content/uploads/Mazhab-Mazab.zip”]

نـظـرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.