آیا جادوی اعداد را میدانید؟

آیا جادوی اعداد را میدانید؟

3762

در بین اعداد از صفر تا ۱۰ که اعداد اصلی به شمار می روند هر کدام دارای یک ویژگی خاص هستند، مثلاً عدد صفر اگر در پیش روی عدد قرار گیرد، رقم مورد نظر بالا می رود، و رقم ۱ با آمدن صفر می شود ۱۰ و اگر در پس اعداد قرار گیرد، ارزشی ندارد.

عدد ۹ هم در بین اعداد از ویژگی دیگری برخوردار است که اگر در هر یک از اعداد صفر تا ۹ ضرب شود، حاصل ضرب عددی خواهد بود که ارقام آن وقتی با هم جمع شود ۹ خواهد شد.

به ترتیب زیر:

 

۹    <=  ۹=۱*۹
۹=۱+۸    <=  ۱۸=۲*۹
 ۹=۲+۷    <=   ۲۷=۳*۹
 ۹=۳+۶    <=   ۳۶=۴*۹
 ۹=۴+۵    <=   ۴۵=۵*۹
 ۹=۵+۴    <=   ۵۴=۶*۹
 ۹=۶+۳    <=   ۶۳=۷*۹
 ۹=۷+۲    <=   ۷۲=۸*۹
 ۹=۸+۱    <=   ۸۱=۹*۹
 ۹=۹+۰   <=  ۹۰=۱۰*۹

 

نـظـرات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.