با کسی که به پیامبر (ص) توهین می کند چه باید کرد؟

با کسی که به پیامبر (ص) توهین می کند چه باید کرد؟

www.14-masoum.com

آیا سخن قاضی عیاض صحیح است که می گوید: اگر کسی بگوید پیامبر در حال جهاد فرار کرده باید توبه کند وگرنه باید کشته شود, چون شخصیت پیامبر را تنقیص کرده است(۱)
و قرطبی می گوید: هر کس یکی از صحابه را نکوهش کند و یا او را در روایتش مورد طعن قرار دهد, خدای متعال را رد کرده و شرایع مسلمانان را باطل کرده است.(۲)
راستی اگر این جملات توهین شمرده شده و موجب اعدام است. آیا نسبت دیوانگی و هذیان به پیامبر توهین شمرده نمی شود؟ و گوینده آن مهدور الدم نیست؟
بخاری در هفت جا از کتاب خود و مسلم در سه جا از کتاب خود آورده است که عمر بن الخطاب این تعبیر را نسبت به پیامبر داشته است.(۳)
غزالی می گوید: قال عمر: دعوا الرجل فانه لیهجر (۴).
سئوال چرا شیعه را برای گفتن کمتر از اینها به صحابه کافر میدانید ولی برای عمر هیچ؟

پی نوشت:

[۱]   . المواهب اللدنیه ۱: ۹۸ _ قسطلانی.
[۲]   . تفسیر قرطبی ۱۶: ۲۹۷٫
[۳]   . بخاری کتاب المرضی, ج ۴ ص ۷ باب ۱۷ _ کتاب الجهاد ج ۲ ص ۱۷۸ باب ۱۷۲ _ کتاب جزیه ج ۲ ص ۲۰۲ باب۶ و کتاب مغازی ج ۳ ص ۹۱ باب ۷۸ کتاب الاعتصام باب ۲۶٫ مسلمج ۳ ص ۶۹: کتاب وصیت باب ۵ ج  ۲۲٫ چاپخانه مصطفی البابی, مصر.
[۴]   . سرالعالمین ص ۴۰ دارالافاق قاهره ۱۴۲۱ ه الطبقات الکبری ۲: ۲۴۳ و ۲۴۴, عن علی(رضی الله عنه)و جابر وعمر. مسند احمد ۳: ۳۴۶ _ مجمع الزوائد ۴: ۳۹۰ و ۳۹۱٫

نویسنده:علی عبادی

منبع:سبطین

نـظـرات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.