مراسم شب پانزدهم صفر

السلام علی المحامی بلا معین
(سلام برحمایت کننده ی دین که یاوری نداشت)
مراسم شب پانزدهم صفر مورخه ۹۲/۹/۲۶ ازساعت ۲۰:۳۰ باتلاوت آیاتی ازقرآن کریم توسط برادرقربانعلی دانا آغاز گردید.
درادامه عزاداران سرور وسالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام با نوحه سرایی برادران خردسال : امین دانا وابوالفضل دانا وبرادر :کربلایی نظر علی عشقی ودم گیری کوتاه ومختصر کربلایی علی موبد به سینه زنی پرداختند.
سپس برادر کربلایی عبدالرضا مسعود باچند دعا وصلوات به معرفی بانی مراسم (علی بهمن ) پرداخته وپذیرایی انجام شد.
بیان احکام نماز (سجده های سهو ونماز میت ) از دیگر برنامه ها بود که توسط حاج مهدی زاهد ایرادگردید.
برنامه ی ماقبل پایانی ,سخنرانی حاج رسول دانا بامحوریت( فضیلت زیارت حضرت اباعبدالله الحسین وفوایدحضوردرمجالس آنحضرت ) بود که صورت پذیرفت.
وبرنامه ی پایانی ذکر مصیبت , گودال وقتلگاه  حضرت سیدالشهدا علیه السلام بودکه توسط حاج رسول دانا صورت پذیرفت وبرنامه راس ساعت ۲۲ خاتمه یافت.
(حاضرین درجلسه برادران ۴۸نفر)
برچسب ها :

نـظـرات