کتاب”خدا در نگاه وهابیت” +دانلود

کتاب”خدا در نگاه وهابیت” +دانلود

در این کتاب الکترونیک با چگونگی پیداپیش فرقه وهابیت از دیدگاه علمای اهل سنت و توحید نظری و عملی از منظر این فرقه آشنا می شوید.

خدادرنگاه وهابیت

 کتاب “خدا در نگاه وهابیت” نوشته رحمت الله ضیایی در سال ۱۳۸۸ توسط انتشارات مشعر به چاپ رسیده است.

این کتاب شامل مقدمه و دو فصل است. در مقدمه به چگونگی پیدایش فرقه وهابیت و ابن تیمیه از دیدگاه علمای اهل سنت پرداخته شده است. فصل اول: مطلب در وهابیت و توحید نظری می باشد که حاوی مطالبی چون توحید نظری از نگاه وهابیت، فوقیت برای خداوند، خداوند بر عرش قرار دارد، نزول و صعود خداوند، کرسیهای گوناگون برای خدا، خداوند در میان ابرهای ضخیم، قرار گرفتن خداوند در برابر نمازگزار، فرود آمدن خداوند به آسمان زمین، دیدن خداوند با چشم و با چهره های متفاوت، روایات در عدم رؤیت، اعضا و جوارح برای خداوند، توحید از دیدگاه مکتب اهل بییت (ع) است فصل دوم: مطلب در وهابیت و توحید عملی بوده که حاوی مطالبی چون عبادت خدا یا توحید عملی در مسلک وهابیت، جایگاه توحید عبادی، وهابیت و توحید عبادی، توسل به اولیاء، پرسشهایی از منکران توسل، شفاعت، بررسی اصل مسئله شفاعت است.       

مؤلف بعد از بررسی عقائد ضاله و خرافی وهابیت تندرو در رابطه با مسئله توحید به این نتیجه رسیده است که آنان با تفسیر به رأی و بدون محور قرار دادن قرآن و سنت، به انحراف از توحید قرآنی و نبوی دچار شده‌اند. و ذات حق سبحانه را محل حوادث و پدید آمدن اوصاف می‌ دانند. لذا به نقد و رد این شبهات پرداخته است.

[aio_button align=”center” animation=”flash” color=”pink” size=”small” icon=”none” text=”دانلود کتاب” relationship=”dofollow” url=”http://www.14-masoum.com/wp-content/uploads/khoda-dar-negahe-vahabiyat.zip”]

نـظـرات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.