مراسم شب شانزدهم صفر

السلام علی الشفاه الذابلات
(سلام برلب هایی که ازشدت عطش خشکیده)
مراسم شب شانزدهم صفر مورخه ۹۲/۹/۲۷ درحسینیه ۱۴معصوم (ع) ازساعت ۲۰:۳۰ باتلاوت آیاتی از قرآن مجید توسط برادر قربانعلی داناآغازگردید.
سپس عزاداران حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام  بپا خواسته وبا نوحه سرایی برادران خردسال : ابوالفضل دانا وامین دانا وبرادران : کربلایی عبدالرضا مسعود , کربلایی فرهاد نجفی وکربلایی علی موبد به سینه زنی پرداختند.
درادامه برادرکربلایی عبدالرضا مسعود درحق بانی مراسم (مهندس علیرضا زاهد ) دعا نموده وپذیرایی انجام شد.
بیان احکام (سجده های فراموش شده نماز ) برنامه بعدی بود که توسط حاج مهدی زاهد ایراد گردید.
سخنرانی حاج رسول دانا بامحوریت (تشریح حدیث نبوی شامل : شکرخدا , دعا , احسان کردن , صله رحم , نیکی به پدرومادر , نماز شب وشرکت درمجالس امام حسین علیه السلام ) ازدیگر برنامه ها بود که صورت پذیرفت .
برنامه پایانی ذکر مصیبت حضرت سیدالشهدا علیه السلام وقرائت بندهایی از زیارت ناحیه مقدسه ,توسط حاج رسول دانا بود که درساعت ۲۲ خاتمه یافت .
(حاضرین درجلسه برادران ۴۸نفر)
(شب 16صفر)2(شب 16صفر)شب 16صفرشب 16صفر)5(شب 16صفر)4(شب 16صفر)
برچسب ها :

نـظـرات