دقت در “حق الناس”

دقت در “حق الناس”

حق الناس

سید نعمت الله جزائرى در انوار نعمانیه باب احوال بعد از مرگ مى نویسد: که در اخبار است مرد مستمندى از دنیا رفت و از صبح که جنازه او را بلند کردند تا بشام از دفنش فارغ نشدند به واسطه کثرت ازدحام و انبوه جمعیت بعدها او را در خواب دیدند. پرسیدند خداوند با تو چه کرد؟ خداوند مرا آمرزید و نیکى و لطف زیادى درباره من فرمود، ولى حساب دقیقى کرد. حتى روزى بر در دکان رفیقم که گندم فروشى داشت نشسته بودم با حال روزه ، هنگام اذان که شد یکدانه از گندمهاى او را برداشته و با دندان خود دو نیمه کردم ، در این موقع به خاطرم آمد که گندم از من نیست آن دانه شکسته را بر روى گندمهاى او افکندم خداوند چنان حسابى کرد که از حسنات من به اندازه نقص قیمت گندمى که شکسته بودم گرفت .
و نیز آن دانشمند جلیل مى نویسد: که روایت شده روز قیامت بنده را بر محلى که مشرف بر مردم است مى آورند و ندا مى کنند هر کس حقى به گردن این شخص دارد اکنون موقع تصفیه حساب اوست پیش آید و حق خود را بستاند. سخت ترین پیشامد براى آن بنده این است که شخصى را مشاهده کند که او را مى شناخته ، زیرا در آنحال مى ترسد آن شخص ‍ ادعائى بر او بنماید، روایت شده در مقابل هر یک ششم از درهم نقره (درهم ۱۸ نخود است ) هفتصد نماز قبول شده مى گیرند و به صاحب حق مى دهند.

با خرد دوش در سخن بودم

کشف شد بر دلم مثالى چند

گفتم اى مایه همه دانش

دارم از خدمتت سوالى چند

چیست این زندگانى دنیا

گفت خوابیست یا خیاى چند

گفتم این ملک و مال دنیا چیست

گفت دردسر و وبالى چند

گفتم او را چه حاصل است بگو

گفتم غم خوردن و مالى چند

گفتم این بحث اهل دنیا چیست

گفت بیهوده قیل و قالى چند

گفتم اهل زمانه در چه دمند

گفت در بند جمع مالى چند

گفتم اهل ستم چه طایفه اند

گفت گرگ و سگ و شغلى چند

گفتم این نفس رام کى گردد

گفت چون دید گوشمالى چند

گفتمش چیست کدخدائى گفت

هفته اى عیش و غصه سالى چند

گفتمش چیست گفته سعدى

گفت پندى است حسب و حالى چند

منبع:یامجیر

نـظـرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.