نام برخی از پیامبران و انبیاء الهی به ترتیب زمان

نام برخی از پیامبران و انبیاء الهی به ترتیب زمان

در ادامه اشاره ای کوتاه به برخی نامهای پیامبران و انبیاء الهی به ترتیب زمان مینمائیم که مطالعه آن خالی از لطف نیست

پیامبران و انبیاء الهی

مقدمه:
الف: در هیچ یک از کتب تورات و انجیل اشاره به تعداد انبیاء الهی نشده است و این از خصوصیات اسلام است که تعداد انبیا را به پیروان خود اعلام داشته است.
ب: در بحار الانوار روایاتی نقل شده است که تعداد پیامبران را ۱۲۴ هزار نفر ذکر کرده است . شماری از این روایات عبارت است از:
۱ . حضرت رسول می‏فرماید: «خداوند ۱۲۴ هزار پیامبر آفریده و من گرامی‏ترین آنان نزد خداوند هستم … و ۱۲۴ هزار وصی آفریده که علی (علیه السلام) گرامی‏ترین آن‏ها نزد خداوند و بهترین ایشان است .» ۲ . ابوذر (ره) از پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) سؤال کرد: پیامبران چند نفرند؟ حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: «۱۲۴ هزار پیامبر . . . .» (همان، ص‏۳۲)
۳ . شیخ صدوق (ره) در کتاب اعتقادات می‏فرماید: «عقیده ما (شیعه امامیه) در تعداد انبیا این است که آنان ۱۲۴ هزار نفرند و هر کدامشان وصیی دارند .» (همان، ص‏۲۸)
بنابراین، منشا شهرت چنین تعدادی، روایات یاد شده است.
ج: در منابع موجود نام تعداد بسیار اندکی از پیامبران به چشم می‏خورد . شماری از علل این مساله عبارت است از:
۱ . اکثر انبیا شریعت مستقل نداشتند و به شریعت پیامبر دیگر دعوت می‏کردند; مثل حضرت لوط در زمان حضرت ابراهیم . این پیامبران خودشان به طور مستقیم از خداوند وحی دریافت می‏کردند; ولی از سوی وی مامور به شریعت پیامبر دیگری بودند .
۲ . بسیاری از انبیا معروف نبوده‌اند و براساس روایات، بر یک شهر یا روستا و یا یک خانواده مبعوث شده‌اند .
اسامی پیامبرانی که در قرآن آمده است، عبارتند از: آدم، نوح، ادریس، هود، صالح، ابراهیم، لوط، اسماعیل، یسع، ذوالکفل، الیاس، یونس، اسحاق، یعقوب، یوسف، شعیب، موسی، هارون، داوود، سلیمان، ایوب، زکریا، یحیی، اسماعیل صادق‏الوعد، عیسی و محمد (صلی الله علیه و آله و سلم). افزون بر این، در قرآن گاه به نام‏هایی برمی‏خوریم که پیامبری‌شان محل بحث است; مانند ذی‏القرنین، عمران پدر مریم و عُزَیْر .
برخی آیات نیز اوصاف پیامبری را ذکر کرده و نامش را نیاورده‏اند; مثل آیات ۲۴۳ و ۲۴۶ بقره که به ترتیب در مورد حِزْقیل و اشموئیل است‏یا آیه ۲۵۹ بقره که در مورد اِرْمیا یا عزیر می‏باشد . همچنین آیه ۶۵ که در مورد خضر است; اگر چه پیامبری جناب خضر محل بحث است . (المیزان، ج ۲، ص ۱۴۰)
در روایات نیز نام برخی انبیا آمده است: همچون اشعیا; حیقوق یا حبقوق، دانیال، جرجیس و حنظله و خالد . (بحارالانوار، ج‏۱۲و۱۴).
در اینجا به نام، و در حد امکان ترتیب زمانی برخی از انبیاء و پیامبران الهی اشاره می‌کنیم: حضرت آدم(ع)
ادوار نبوت:دوره اول نبوت
تاریخ ولادت:قبل از هبوت آدم
مدت عمر: ۹۳۰

حضرت ادریس(ع)
ادریس :نام آن حضرت در زبان عبری اخنوخ است.
تاریخ ولادت:۸۳۰ سال بعد از هبوت آدم.
مدت عمر: ۳۶۵ سال

حضرت نوح(ع)
ادوارنبوت: دوره دوم نبوت
تاریخ ولادت: ۱۶۴۲سال بعد از هبوط ادم
مدت عمر: بیش از هزار سال نوشته اند

حضرت هود(ع)
تاریخ ولادت: ۲۶۴۸سال بعد از هبوت آدم
مدت عمر: ۴۶۰سال حضرت صالح(ع)
تاریخ ولادت:۲۹۷۳ سال بعد از هبوت آدم(ع)
مدت عمر:۲۸۰سال

حضرت ابراهیم(ع)
ادوار نبوت:دوره ی سوم نبوت
تاریخ ولادت:۳۳۲۳ سال بعد از هبوت آدم.
مدت عمر:۱۷۵ سال
حضرت اسماعیل(ع)
تاریخ ولادت: ۳۴۱۸ سال بعد از هبوت آدم.
مدت عمر: ۱۳۴ سال حضرت لوط (ع)
تاریخ ولادت: ۳۴۲۲ سال بعد از هبوت آدم.
مدت عمر: ۸۰ سال

حضرت اسحاق(ع)
تاریخ ولادت: ۳۴۲۳ سال بعد از هبوت آدم.
مدت عمر: ۱۸۰ سال

حضرت یعقوب(ع)
تاریخ ولادت: ۳۴۸۳ سال بعد از هبوت آدم.
مدت عمر: ۱۴۷سال

حضرت یوسف(ع)
تاریخ ولادت: ۳۵۵۶ سال بعد از هبوط آدم.
مدت عمر: ۱۲۰سال

حضرت شعیب(ع)
تاریخ ولادت: ۳۶۱۶ سال بعد از هبوت آدم.
مدت عمر: ۲۴۲ سال

حضرت ایوب(ع)
تاریخ ولادت: ۳۶۴۲ سال بعد از هبوط آدم.
مدت عمر: ۱۴۰سال

حضرت موسی(ع)
تاریخ ولادت: ۳۷۴۸ سال بعد از هبوت آدم.
مدت عمر: ۱۲۰ سال

حضرت هارون(ع)
تاریخ ولادت: ۳۷۴۵ سال بعد از هبوت آدم.(ولادت هارون قبل از موسی بوده، اما به دلیل تقدم حضرت موسی درنبوت ، حضرت هارون بعد از حضرت موسی ذکر شده است).
مدت عمر: ۱۲۳ سال

حضرت داود(ع)
تاریخ ولادت: ۴۳۳۳ سال بعد از هبوط ادم
مدت عمر: ۱۰۰ سال

حضرت سلیمان(ع)
تاریخ ولادت:۴۳۹۱ سال بعد از هبوط ادم
مدت عمر: ۵۳ سال

حضرت الیاس (ع)
ظهور: ۴۵۰۶ سال بعد از هبوط ادم
دعوت بحق: ۲۲ سال مردم را دعوت بحق نمود حضرت الیسع(یسع)
ظهور:۴۵۲۹ سال بعد از هبوط ادم
مدت عمر: ۷۵ سال

حضرت یونس (ع)
ظهور : ۴۷۲۸ سال بعد از هبوط ادم
دعوت بحق: ۴۰سال مردم را دعوت بحق کرد

حضرت ذو الکفل(ع)
ظهور: ۴۸۳۰ سال بعداز هبوط آدم
مدت عمر: ۷۵ سال

حضرت زکریا(ع)
ظهور: ۵۵۰۰ سال بعد از هبوط ادم
مدت عمر: ۱۱۵ سال

حضرت یحیی(ع)
تاریخ ولادت:۵۵۸۵ سال بعد از هبوط آدم.
مدت عمر:۳۰سال

حضرت عیسی(ع)
ادوار نبوت: دوره پنجم نبوت
تاریخ ولادت:۵۵۸۵ سال بعد از هبوط آدم.
مدت عمر: ۳۳ سال

حضرت محمد(ص)
ادوار نبوت: دوره ششم نبوت
تاریخ ولادت: ۶۱۶۳ سال بعد از هبوط ادم
مدت عمر: ۶۳ سال

منبع:پرسمان

نـظـرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.