گنج های بزرگ عالم از لسان امام صادق (ع)

گنج های بزرگ عالم از لسان امام صادق (ع)

امام صادق علیه السلام فرمودند:
۱- طلبتُ الجنه، فوجدتها فی السخأ:
بهشت را جستجو نمودم، پس آن را در بخشندگی و جوانمردی یافتم.امام صادق ع

۲- و طلبتُ العافیه، فوجدتها فی العزله:
و تندرستی و رستگاری را جستجو نمودم، پس آن را در گوشه گیری (مثبت و سازنده) یافتم.

۳- و طلبت ثقل المیزان، فوجدته فی شهاده «ان لا اله الا الله و محمد رسول الله»:
 و سنگینی ترازوی اعمال را جستجو نمودم، پس آن را در گواهی به یگانگی خدا تعالی و رسالت حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) یافتم.

۴-و طلبت السرعه فی الدخول الی الجنه، فوجدتها فی العمل لله تعالی:
 سرعت در ورود به بهشت را جستجو نمودم، پس آن را در کار خالصانه برای خدای تعالی یافتم.

۵-و طلبتُ حب الموت، فوجوته فی تقدیم المال لوجه الله:
و دوست داشتن مرگ را جستجو نمودم، پس آن را در پیش فرستادن ثروت (انفاق)برای خشنودی خدای تعالی یافتم.
برگ عیشی به گور خویش فرست
کس نیارد ز پس، تو پیش فرست

۶-و طلبت حلاوه العباده، فوجدتها فی ترک المعصیه:
و شیرینی عبادت را جستجو نمودم، پس آن را در ترک گناه یافتم.

۷- و طلبت رقه القلب، فوجدتها فی الجوع و العطش:
 و رقت (نرمی) قلب را جستجو نمودم، پس آن را در گرسنگی و تشنگی (روزه) یافتم.

۸-و طلبت نور القلب، فوجدته فی التفکر و البکأ:
و روشنی قلب را جستجو نمودم، پس آن را در اندیشیدن و گریستن یافتم.

۹-و طلبت الجواز علی الصراط، فوجدته فی الصدقه:
و (آسانی) عبور بر صراط را جستجو نمودم، پس آن را در صدقه یافتم.

۱۰-و طلبت نور الوجه، فوجدته فی صلاه اللیل:
 و روشنی رخسار را جستجو نمودم، پس آن را در نماز شب یافتم.

۱۱-و طلبت فضل الجهاد، فوجدته فی الکسب للعیال:
 و فضیلت جهاد را جستجو نمودم، پس آن را در به دست آوردن هزینه زندگی زن و فرزند یافتم.

۱۲-و طلبت حدب الله عزوجل، فوجدته فی بغض اهل المعاصی:
و دوستی خدای تعالی را جستجو کردم، پس آن را در دشمنی با گنهکاران یافتم.

۱۳-و طلبت الرئاسه، فوجدتها فی النصیحه لعبادالله:
و سروری و بزرگی را جستجو نمودم، پس آن را در خیرخواهی برای بندگان خدا یافتم.

۱۴-و طلبت فراغ القلب، فوجدته فی قله المال:
و آسایش قلب را جستجو نمودم، پس آن را در کمی ثروت یافتم.

۱۵- و طلبت عزائم الامور، فوجدتها فی الصبر:
و کارهای پر ارزش را جستجو نمودم، پس آن را در شکیبایی یافتم.

۱۶-و طلبت الشرف، فوجدته فی العلم:
و بلندی قدر و حسب را جستجو نمودم، پس آن را در دانش یافتم.

۱۷-و طلبت العباده فوجدتها فی الورع:
 و عبادت را جستجو نمودم، پس آن را در پرهیزکاری یافتم.

۱۸-و طلبت الراحه، فوجوتها فی الزهد:
 و آسایش را جستجو نمودم، پس آن را در پارسایی یافتم.

۱۹-و طلبت الرفعه، فوجدتها فی التواضع:
 برتری و بزرگواری را جستجو نمودم، پس آن را در فروتنی یافتم.

۲۰-و طلبت العز، فوجدته فی الصدق:
 و عزت (ارجمندی) را جستجو نمودم، پس آن را در راستی و درستی یافتم.

۲۱-و طلبت الذله، فوجدتها فی الصوم:
و نرمی و فروتنی را جستجو نمودم، پس آن را در روزه یافتم.

۲۲-و طلبت الغنی، فوجدته فی القناعه:
و توانگری را جستجو نمودم، پس آن را در قناعت یافتم.
قناعت توانگر کند مرد را       خبر کن حریص جهانگرد را

۲۳- و طلبت الانس، فوجدته فی قرائه القرآن:
و آرامش و همدمی را جستجو نمودم، پس آن را در خواندن قرآن یافتم.

۲۴- و طلبت صحبه الناس، فوجدتها فی حسن الخلق:
 و همراهی و گفتگوی با مردم را جستجو نمودم، پس آن را در خوشخویی یافتم.

۲۵- و طلبت رضی الله، فوجدته فی برالوالدین:
و خوشنودی خدا تعالی را جستجو نمودم، پس آن را در نیکی به پدر و مادر یافتم.

منبع:

مستدرک الوسائل، ج ۱۴، ص ۲۳۴

نـظـرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.