چهل حدیث از الگوی زنان عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها

چهل حدیث از الگوی زنان عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها

۱) موقعیت اهل بیت در نزد خدا

خدایی را حمد و سپاس گویید که به خاطر عظمت و نورش، هر که در آسمانها و زمین است به سوی او وسیله میجوید، و ما وسیله او در میان مخلوقاتش و خاصّان درگاه و جایگاه قدس او و حجّت غیبی و وارث پیامبرانش هستیم.

۲) حرمت مست کننده ها

پیامبر خدا(صلی الله علیه وآله وسلم) به من فرمود:

ای دوستِ پدر! هر مست کننده ای حرام است، و هر مست کننده ای خمر است.

۳) بهترین زنان کیستند؟

حضرت در وصف این که بهترین چیز برای زنان چیست، فرموده اند:

این که زنان، مردان را نبینند، و مردان هم زنان را نبینند.

۴) نتیجه عبادت خالص

هر که عبادت خالصش را به سوی خدا بالا فرستد، خداوند متعال برترین بهره و سودش را به سوی او پایین فرستد.

۵) فاطمه در مقام شکوه از دو خلیفه

حضرت زهرا(علیها السلام) خطاب به خلیفه اوّل و دوّم فرمود:

آیا اگر حدیثی را از پیامبر خدا(صلی الله علیه وآله وسلم) نقل کنم به آن عمل خواهید کرد؟ گفتند: آری.

فرمودند:

شما را به خدا آیا نشنیده اید که پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم)فرموده اند:

«خشنودی فاطمه خشنودی من، و خشم فاطمه خشم من است، هر که دخترم فاطمه را دوست بدارد مرا دوست داشته، و هر که فاطمه را خشنود سازد مرا خشنود ساخته، و هر که فاطمه را خشمگین نماید مرا خشمگین نمود هاست»؟ گفتند:

آری، چنین حدیثی را از پیامبر خدا(صلی الله علیه وآله وسلم) شنیدهایم.

فرمود:

من هم خدا و فرشتگان را گواه میگیرم که شما دو نفر مرا خشمگین نمودید و خشنودم نساختید، و چون پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) را ملاقات نمایم حتماً از شما به او شکایت خواهم نمود.

۶) بدترین امّت

بدترین امّت من کسانی هستند که:

از انواع نعمتها تغذیه میکنند و خوراکی های رنگارنگ میخورند، و لباسهای گوناگون میپوشند، و هر چه بخواهند میگویند.

۷) نزدیکترین اوقات زن به خدا

پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) از اصحابش پرسید:

زن چیست؟

گفتند: زن ناموس است.

فرمود:

زن چه موقع به خدایش نزدیکتر است؟

اصحاب نتوانستند جواب گویند.

چون این سخن به گوش فاطمه(علیها السلام)رسید، فرمود:

نزدیکترین اوقات زن به خدای خود هنگامی است که در کُنج خانه خود باشد.

پس از این جواب، پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم)فرمود:

حقّا که فاطمه پاره تن من است.

۸) نتیجه صلوات بر زهرا(علیها السلام)

رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم) به من گفت:

ای فاطمه! هر که بر تو صلوات فرستد، خداوند او را بیامرزد و به من، در هر جای بهشت باشم، ملحق گرداند.

۹) علی(علیه السلام)، رهبر و پیشوا

پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود:

هر که من سرپرست اویم، پس علی سرپرست اوست و هر که را من رهبر اویم، پس علی رهبر اوست.

۱۰) حجاب فاطمه

پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) همراه با مرد نابینایی به خانه فاطمه(علیها السلام) آمد، بلافاصله فاطمه(علیها السلام)خود را کام پوشاند.

رسول خدا(صلی الله علیه وآله) فرمود:

چرا خود را پوشاندی با این که او تو را نمیبیند؟ فاطمه(علیها السلام) فرمود:

ای پیامبر خدا! اگر او مرا نمیبیند، من که او را میبینم و او بوی مرا حس میکند! پیامبر اکرم فرمود:

گواهی میدهم که تو پاره دل منی.

۱۱) دستور العملی جامع

در وقتی که بستر خواب را گسترده بودم، رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم) بر من وارد شد، فرمود:ای فاطمه! نخواب مگر آن که چهار کار را انجام دهی: قرآن را ختم کنی، و پیامبران را شفیعت گردانی، و مؤمنین را از خود راضی کنی، و حجّ و عمره ای را به جا آوری.

این را فرمود و شروع به خواندن نماز کرد، صبر کردم تا نمازش تمام شد، گفتم:

یا رسول اللّه! به چهار چیز مرا امر فرمودی در حالی که بر آنها قادر نیستم! آن حضرت تبسّمی کرد و فرمود:

چون قل هو اللّه را سه بار بخوانی مثل این است که قرآن را ختم کردهای، و چون بر من و پیامبران پیش از من صلوات فرستی، شفاعت کنندگان تو در روز قیامت خواهیم بود، و چون برای مؤمنین استغفار کنی، آنان همه از تو راضی خواهند شد، و چون بگویی:

سُبحانَ اللّه وَ الحَمدُ للّه وَ لا اِلهَ اِلاَّ اللّهُ وَ اللّهُ اکبرُ، حجّ و عمره ای را انجام دادهای.

۱۲)رضایت شوهر

پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود:

وای به حال زنی که شوهرش را خشمگین سازد، و خوشا به حال زنی که شوهرش از او خشنود باشد.

۱۳) ثواب انگشتر عقیق

کسی که انگشتر عقیق به دست کند، همیشه خیر میبیند.

۱۴) علی(علیه السلام)، بهترین داور

گروهی از فرشتگان درباره چیزی با یکدیگر مشاجره نمودند، حاکم و داوری را از بنیآدم تقاضا کردند، خداوند متعال به آنها وحی فرمود که خودتان انتخاب کنید و آنان علی ابن ابیطالب(علیه السلام) را برگزیدند.

۱۵) زنان دوزخی

پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) (درباره مشاهدات خود از عذاب دوزخیان در شب معراج) فرمود:

دخترم! امّا زنی که به مویش آویخته شده بود ، کسی بود که مویش را از مردان نمیپوشانید، و آن که به زبانش آویزان بود، زنی بود که شوهرش را آزار میداد… و آن که سرش سرِ خوک و بدنش بدنِ الاغ بود، زنی بود که سخنچین و دروغگو بود، و آن که صورتش به شکل سگ بود، زنی بود که آواز میخواند و نوحه سرایی میکرد و حسد میورزید.

۱۶) شرایط روزه دار

روزه دار چون زبانش و گوشش و چشمش و اعضایش را [از حرام ]نگه ندارد، روزه دار نیست.

۱۷) داناترین و نخستین مسلمان

رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم) به من فرمودند:

شوهر تو در دانش، داناترین مردم و نخستین مرد مسلمان و در بردباری، برترین مردم است.

۱۸) کمک به ذراری پیامبر

پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود:

هر کسی برای فردی از فرزندان من کاری انجام دهد و بر آن کار پاداشی نگیرد، من پاداش دهنده او خواهم بود.

۱۹) علی و شیعیان

پیامبر خدا(صلی الله علیه وآله وسلم) به علی(علیه السلام) نگریست و فرمود:

این شخص و پیروانش در بهشت اند.

۲۰) شیعه علی در قیامت

پیامبر خدا(صلی الله علیه وآله وسلم) به علی(علیه السلام) فرمود:

ای اباالحسن! آگاه باش که تو و پیروانت در بهشت هستید.

۲۱) قرآن و عترت در آخرین سخن پیامبر

از پدرم رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم) در هنگام مرضی که به سبب آن از دنیا رفت ـ و در حالی که خانه، مملوّ از اصحاب بود ـ شنیدم که فرمود:

ای مردم! نزدیک است که به آسانی از میان شما رخت بربندم، و به تحقیق سخنی که عذر را بر شما تمام کند پیش فرستادم.

بدانید که من در میان شما، کتاب پروردگارم و عترتم، اهل بیتم را بر جای میگذارم.

آن گاه دست علی را گرفت و فرمود :

این علی با قرآن است و قرآن با علی است، از هم جدا نمیشوند تا هر دو در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند.

من در قیامت از شما از آنچه درباره این دو پس از من انجام دهید، خواهم پرسید.

۲۲) شستن دستها

رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود:

سرزنش نکند جز خود را، کسی که شب کند، در حالی که دستش چرب و بدبو باشد.

۲۳) نتیجه گشاده رویی

گشاده رویی در چهره مؤمن برای صاحبش، بهشت را سبب میشود.

۲۴) رنج خانه داری

ای رسول خدا! دو دستم از سنگ آسیا پینه بسته، یک بار آرد میکنم و یک بار خمیر میسازم.

۲۵) زیان بخل

پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود:

از بخل ورزیدن بپرهیز، زیرا که بخل آفتی است که در شخص بزرگوار نیست.

از بخل بپرهیز، زیرا که آن درختیاست در آتش دوزخ که شاخه هایش در دنیاست، هر که به شاخه ای از شاخه هایش درآویزد، داخل جهنّمش گردانَد.

۲۶) نتیجه سخاوت

پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) به من گفت:

بر تو باد سخاوت ورزیدن، زیرا که سخاوت درختی از درختان بهشت است که شاخه هایش به زمین آویخته است، هر که شاخه ای از آن را بگیرد، او را به سوی بهشت میکشاند.

۲۷) نتیجه سلام و تحیّت بر رسول خدا و دخترش زهرا

پدرم در زمان حیاتش به من فرمود:

هر که بر من و تو تا سه روز تحیّت و سلام بفرستد، بهشت بر او واجب گردد.

۲۸) خنده اسرار آمیز

هنگامی که رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم) مریض شد، دخترش فاطمه را نزد خود خواند و در گوش او سخن گفت.

فاطمه(علیها السلام) گریه کرد، مجدّداً رسول خدا با او نجوا کرد، فاطمه(علیها السلام) خندید.

عایشه گوید: در این باره از حضرت زهرا(علیها السلام) پرسیدم، فرمود:

چون پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) مرگش را به من خبر داد، گریستم، پس از گریه ام به من خبر داد که نخستین کسی که او را ملاقات کند من هستم، در نتیجه خندیدم.

۲۹) پیامبر، پدر فرزندان زهرا

فاطمه(علیها السلام) از پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) نقل کرده که فرمود:

همانا خداوند عَزَّ وَ جَلَّ ذرّیّه هر یک از فرزندان مادری را سبب ارتباط و خویشاوندی قرار داده که به وسیله آن ذرّیّه به او منسوب میشوند، مگر فرزندان فاطمه(علیها السلام)که من سرپرست و خویشاوند آنها هستم [و به من منسوب میشوند].

۳۰) خوشبخت واقعی

فاطمه(علیها السلام) از پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) نقل کرده که فرمود:

این جبرئیل(علیه السلام)است که مرا خبر میدهد:

همانا خوشبخت، تمام خوشبخت و خوشبخت واقعی، کسی است که علی را، در زندگیام و پس از مرگم، دوست داشته باشد.

۳۱) پیامبر در جمع اهل بیت

بر رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم) وارد شدم، جامه ای را گستراند و فرمود:

بنشین، در این وقت حسن(علیه السلام) آمد، فرمود:

نزد مادرت بنشین، بعداً حسین(علیه السلام)آمد. فرمود:

با اینها بنشین. پس علی(علیه السلام)آمد. فرمود:

تو نیز با اینان بنشین، آن گاه اطراف جامه را گرفت و روی ما انداخت. فرمود:

خدایا! اینها از من اند و من از اینهایم، خدایا! از اینان راضی باش، همان طور که من از اینها راضیام.

۳۲) دعای پیامبر در وقت ورود و خروج از مسجد

فاطمه(علیها السلام) فرموده است:

پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) چون داخل مسجد میشد میفرمود:

«به نام خدا، خدایا بر محمّد درود فرست و گناهانم را بیامرز و درهای رحمتت را برایم باز کن!» و چون خارج میشد میفرمود:

«به نام خدا، خدایا بر محمّد درود بفرست و گناهانم را بیامرز و درهای بخششت را برایم باز کن!»

۳۳) سحر خیزی

رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم) بر من گذشت، در حالی که در خواب صبحگاهی بودم، مرا با پایش تکان داد و فرمود:

دخترم! برخیز شاهد رزق و روزی پروردگارت باش و از غافلان مباش، زیرا که خداوند روزی های مردم را بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب تقسیم میکند.

۳۴) مریض در پناه خدا

فاطمه(علیها السلام) فرموده است:

پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود:

چون بنده خدا بیمار گردد، خداوند به فرشتگانش وحی میکند:

قلم تکلیف را از بنده ام ـ تا وقتی که در عهد و پیمان من است ـ بردارید، زیرا خودم او را بازداشت نموده تا جانش را بگیرم یا آزادش گذارم. پدرم میفرمود:

خداوند به فرشتگانش وحی فرستاد که برای بنده بیمارم پاداش کارهایی را که در وقت سلامتش انجام میداد، بنویسید.

۳۵) نرمخویی در مقابل دیگران و احترام به زنان

پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) فرموده است:

بهترین شما نرمخوترین شما به اطرافیان و بزرگوارترین شما به زنان است.

۳۶) پاداش آزادی بردگان

پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود :

هر که بنده مؤمنی را آزاد کند، به اِزای هر عضوی از آن بنده، عضوی از او از آتش جهنّم آزاد گردد.

۳۷) زمان استجابت دعا

رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود :

در روز جمعه ساعتی است که بنده مسلمان در آن وقت چیزی از خدا نخواهد مگر آن که خداوند به او عطا گرداند، و آن وقتی است که نیمه خورشید به سوی مغرب نزدیک گردد.

۳۸) سستی در نماز

از پدرم رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم)درباره مردان و زنانی که در نمازشان سستی و سهل انگاری میکنند، پرسیدم.

آن حضرت فرمودند:

هر زن و مردی که در امر نماز، سستی و سهل انگاری داشته باشد، خداوند او را به پانزده بلا مبتلا میگرداند:

۱) خداوند، برکت را از عمرش میگیرد

۲) خداوند، برکت را از رزق و روزیاش میگیرد،

۳) خداوند، سیمای صالحین را از چهره اش محو میکند،

۴) هر کاری که بکند بدون پاداش خواهد ماند،

۵) دعایش مستجاب نخواهد شد،

۶) برایش بهره ای از دعای صالحین نخواهد بود،

۷) ذلیل خواهد مُرد،

۸) گرسنه جان خواهد داد،

۹) تشنه کام خواهد مرد، به طوری که اگر با همه نهرهای دنیا آبش دهند، تشنگیاش برطرف نخواهد شد،

۱۰) خداوند، فرشته ای را برمیگزیند تا او را در قبرش ناآرام سازد

۱۱) قبرش را تنگ گرداند،

۱۲) قبرش تاریک باشد،

۱۳) خداوند فرشته ای را برمیگزیند تا او را به صورتش به زمین کشد، در حالی که خلایق به او بنگرند

،۱۴) به سختی مورد محاسبه قرار گیرد،

۱۵) و خداوند به او ننگرد و او را پاکیزه نگرداند و او را عذابی دردناک باشد.

۳۹) شکست ظالم

فاطمه(علیها السلام) فرمود:

پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) فرموده است: دو سپاه ستمگر به هم نرسند، مگر آن که خداوند آن دو را به حال خود واگذارد، و باکی نداشته باشد که کدام یک پیروز گردد.

و دو سپاه ستمگر به هم نرسند، مگر آن که هزیمت و شکست از آنِ سپاه ظالمتر باشد.

۴۰) بخشی از خطبه زهرا(علیها السلام)

حضرت زهرا(علیها السلام) در آن سخنرانی معروفش در مسجد فرمود:

خداوند ایمان را برای تطهیر شما از شرک قرار داد

و نماز را برای پاک شدن شما از تکبّر

و زکات را برای پاک کردن جان و افزونی رزقتان،

و روزه را برای تثبیت اخلاص،

و حجّ را برای قوّت بخشیدن دین،

و عدل را برای پیراستن دلها،

و اطاعت ما را برای نظم یافتن ملّت،

وَ إِمامَتَنا أَمانًا لِلْفُرْقَهِٔ :و امامت ما را برای در امان ماندن از تفرقه،

و جهاد را برای عزّت اسلام،

و صبر را برای کمک در استحقاق مزد،

و امر به معروف را برای مصلحت و منافع همگانی،

و نیکی کردن به پدر و مادر را سپر نگهداری از خشم،

و صلهارحام را وسیله ازدیاد نفرات،

و قصاص را وسیله حفظ خونها،

و وفای به نذر را برای در معرض مغفرت قرار گرفتن،

و به اندازه دادن ترازو و پیمانه را برای تغییر خوی کمفرو

و نهی از شرابخواری را برای پاکیزگی از پلیدی،

و دوری از تهمت را برای محفوظ ماندن از لعنت،

و ترک سرقت را برای الزام به پاکدامنی،

و شرک را حرام کرد برای اخلاص به پروردگاری او،

بنابراین، از خدا آن گونه که شایسته است بترسید و نمیرید، مگر آن که مسلمان باشید،

زیرا که «از بندگانش، فقط آگاهان، از خدا میترسند.» (سوره فاطر آیه ۲۸)

و خدا را در آنچه به آن امر کرده و آنچه از آن بازتان داشته است اطاعت کنید.

نـظـرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.