مرگ فرزند و مادر صبور

مرگ فرزند و مادر صبور


اگر مرگ بهترین چیزها نبود خداوند پیغمبر خود را نمی‎میراند و ابلیس را زنده نمی‎گذاشت.»»


پیرزن

ابان بن تغلب» روایت شده که گوید: زنی را دیدم که پسرش مرد. برخاست چشمش را بست و او را پوشاند و گفت:

««جزع و گریه چه فایده دارد؟ آنچه را پدرت چشید، تو هم چشیدی و مادرت بعد از تو خواهد چشید. بزرگترین راحت‎ها برای انسان خواب است و خواب برادر مرگ است. چه فرق می‎کند در رختخواب بخوابی یا جای دیگر؟

اگر اهل بهشت باشی مرگ به حال تو ضرر ندارد و اگر اهل آتشی زندگی به حال تو فایده ندارد.

اگر مرگ بهترین چیزها نبود خداوند پیغمبر خود را نمی‎میراند و ابلیس را زنده نمی‎گذاشت.»»

کتاب هزار و یک نکته ، ج ۱ و ۲، ص ۷۹۶٫

نـظـرات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.