با این چهار نفر دوستی نکن

با این چهار نفر دوستی نکن
امام علی(ع) به فرزندش امام حسن [علیه السلام] فرمود: پسرم! چهار چیز به خاطر بسپار (هشدارها)، که تا به آن ها عمل می کنی زیان نبینی.farhangnews_113846-320886-1423545952
وَ قَالَ [علیه السلام] لِابْنِهِ الْحَسَنِ [علیه السلام] یا بُنَی إِیاک وَ مُصَادَقَهَ الْأَحْمَقِ فَإِنَّهُ یرِیدُ أَنْ ینْفَعَک فَیضُرَّک

وَ إِیاک وَ مُصَادَقَهَ الْبَخِیلِ فَإِنَّهُ یقْعُدُ عَنْک أَحْوَجَ مَا تَکونُ إِلَیهِ
وَ إِیاک وَ مُصَادَقَهَ الْفَاجِرِ فَإِنَّهُ یبِیعُک بِالتَّافِهِ
وَ إِیاک وَ مُصَادَقَهَ الْکذَّابِ فَإِنَّهُ کالسَّرَابِ یقَرِّبُ عَلَیک الْبَعِیدَ وَ یبَعِّدُ عَلَیک الْقَرِیبَ.
امام علی علیه السلام به فرزندش امام حسن [علیه السلام] فرمود: پسرم! چهار چیز به خاطر بسپار (هشدارها)، که تا به آن ها عمل می کنی زیان نبینی:
پسرم!
۱ ـ از دوستی با احمق بپرهیز، چرا که می خواهد به تو نفعی رساند اما دچار زیانت می کند.
۲ ـ از دوستی با بخیل بپرهیز، زیرا آنچه را که سخت به آن نیاز داری از تو دریغ می دارد.
۳ ـ از دوستی با بدکار بپرهیز، که با اندک بهایی تو را می فروشد.
۴ ـ و از دوستی با دروغگو بپرهیز که به سراب ماند: دور را به تو نزدیک، و نزدیک را دور می نمایاند.

نـظـرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.