12مورد از آداب سفره از زبان امام حسن مجتبی (ع)

۱۲مورد از آداب سفره از زبان امام حسن مجتبی (ع)


سفره غذا

امام حسن علیه السلام می فرمایند : آداب سفره دوازده تاست که هر مسلمانی باید آنها را بداند چهارتای آنها واجب است ، چهار تا سنت (مستحب) و چهارتا از باب رعایت ادب می باشد.
اما آن چهار تا که واجبند :

۱ – معرفت ۲ – خشنودی ۳ – نام خدا بر زبان آوردن ۴ – شکرگزاری

و آن چهار تا که سنت است :
۱ – دست شستن پیش از غذا خوردن ۲ – نشستن بر طرف چپ بدن ۳ – خوردن با سه انگشت  ۴ – و لیسیدن انگشت ها

و اما آن چهار که از باب رعایت ادب می باشد :
۱ – خوردن از آنچه جلوی توست ۲ – کوچک گرفتن لقمه  ۳ – خوب جویدن غذا ۴ – کمتر نگاه کردن به صورت مردم

منبع :
وسائل الشیعه (انتشارات اسلامیه) ج ۱۶ / ص ۵۳۹ / ح ۱

نـظـرات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.