مفتی سعودی: خورشید به دور زمین می چرخد!

مفتی سعودی: خورشید به دور زمین می چرخد!


IMG23110822
او مدعی شد که نظر اسلام هم بر این است که خورشید یه دور زمین می گردد و زمین ثابت است.

به تازگی اظهارات یک مفتی سعودی توجهات بسیاری را در فضای مجازی به خود جلب کرده است.

«شیخ بندر الخیبری» در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان مدعی شد که این خورشید است که به دور زمین می گردد و چرخیدن زمین به دور خورشید دروغی بیش نیست. او مدعی شد که نظر اسلام هم بر این است که خورشید به دور زمین می گردد و زمین ثابت است.

این مفتی سعودی در ادامه برای اثبات سخن خود دلیل جالبی آورد: «فرض کنید که می خواهید با هواپیما به چین بروید. اگر زمین متحرک باشد می بایست درصورتی که هواپیما در آسمان متوقف شد چین به سمت آن بیاید در صورتی که این اتفاق نمی افتد»!

الخیبری در ادامه گفت: «اگر هم بگویید که زمین به طرف مخالف می چرخد در این صورت هواپیما هیچ گاه نمی تواند به آن برسد چرا که چین به همان سمتی حرکت می کند که هواپیما حرکت می کند و هواپیما نمی تواند به چین برسد»!

او با استفاده از استدلال مزبور نتیجه گرفت که این خورشید است که به دور زمین می چرخد و زمین در جای خود ثابت است!

مفتی سلفی در انتها به دانشجویان اینگونه توصیه کرد: «این درست نیست که هر چه را که غربی ها گفتند بپذیریم و بهتر است در هر مساله ای به سخن شرع گوش دهیم».

نـظـرات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.