مراسم شب نوزدهم صفر

السلام علیک یااباعبدالله الحسین علیه السلام

مراسم شب نوزدهم صفرمورخه شنبه ۹۲/۹/۲۹ درحسینیه ۱۴معصوم (ع) ازساعت۲۰:۳۰ باتلاوت آیاتی ازقران مجیدتوسط برادرکربلایی قربانعلی داناهمانندشبهای قبل آغازگردید.
درادامه حاضرین درمراسم برای عزاداری سرور وسالارشهیدان بپاخواسته وبانوحه سرایی برادران خردسال : امین دانا , امیرمحسن زاهد وابوالفضل دانا
وبرادران : کربلایی عباسعلی عشقی وکربلایی علی موبد به سینه زنی  پرداختند.
سپس برادرکربلایی عبدالرضامسعود درحق بانی مراسم (کربلایی محمدعلی دانا ) دعانموده وپذیرایی انجام شد.
بیان احکام شرعی ازدیگربرنامه هابودکه توسط حاج مهدی زاهدایرادگردید.
برنامه بعدسخنرانی برادرارجمند جناب آقای هاشم پور پیرامون (عبادت وبندگی به درگاه باری تعالی) بودکه باچنددعاتوسط ایشان نیزهمراه بود.
درپایان مراسم باذکرمصیبت (کاروان اهل بیت علیه السلام به کربلا)توسط برادرغلامعلی دانا درساعت ۲۲خاتمه یافت.
(حاضرین درجلسه برادران: ۴۲نفر) 
برچسب ها :

نـظـرات