آیامیدانید تعداد ستارگان آسمان چقدر است؟

آیامیدانید تعداد ستارگان آسمان چقدر است؟

ستاره

 

تعداد ستارگانى که تا به حال به چشم مسلح با تلسکوپ رؤ یت شده اند بسیار رقم بالایى را بهخود اختصاص داده اندستارگان موجود در همه کهکشانها ده هزار میلیارد میلیارد تخمین زده شد.

۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

اگر همه انسانهاى روى کره زمین اعم از بیسواد و با سواد در هر ثانیه ده ستاره را شمارش کنند و تمام عمر خود را صرف شمردن ستارگان و سیارات نمایند، سى هزار سال طول مى کشد.

آفریدگار این جهان زیباى ستارگان که با یک نظم دقیق همه کهکشانها را در کنار هم چیده است به طورى که علاوه بر داشتن زیبائى خاص ، از چرخش مخصوص به خود برخوردارند و این راز بزرگ آفرینش ، متفکران را به سوى توحید سوق مى دهد

نـظـرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.