جانماز هوشمندی که نمازگزار را از سهو و شک باز می دارد

جانماز هوشمندی که نمازگزار را از سهو و شک باز می دارد


این اختراع مسلمان اهل اردن بعد از آن صورت گرفت که یک چینی به اختراع جانمازی اقدام کرده بود که به صورت هوشمند قبله را برای نمازگزار مشخص می کند.


IMG21042563
 به نقل از روزنامه لندنی القدس العربی؛ یک مخترع اردنی جانمازی اختراع کرده که از طریق آن می توان شک در تعداد رکعات و سجده ها را برطرف کرد.

بر پایه این گزارش؛ این جانماز مجهز به یک سامانه الکترونیکی است که موقع به سجده آمدن نمازگزار به صورت هوشمند فعال می شود. این عکس العمل جانماز سبب می شود تا شک در تعداد سجده و رکعات نماز که در برخی اوقات به معضلی برای نمازگزار تبدیل می شود، از بین برود.

این جانماز الکترونیکی مجهز به نرم افزاری است که فاصله زمانی تا سجده های رکعت بعدی را مدیریت می کند.

این اختراع مسلمان اهل اردن بعد از آن صورت گرفت که یک چینی به اختراع جانمازی اقدام کرده بود که به صورت هوشمند قبله را برای نمازگزار مشخص می کند.
منبع:جام نیوز

نـظـرات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.