پول نان ها را چگونه بایدتقسیم کرد ؟!!

پول نان ها را چگونه بایدتقسیم کرد ؟!!


نان

اللهم صل علی محمد(ص) وآل محمد(ص)

دو نفر با هم به سفر می رفتند، وقت غذا خوردن فرا رسید، یکی از آنان پنج نان و دیگری سه نان از سفره خود بیرون آوردند، در این اثناء مردی از کنارشان عبور کرد، آنان رهگذر را به خوردن غذا دعوت نمودند و هر سه با هم نانها را تمام کردند، رهگذر خواست برود، پس عوض غذایی که خورده بود هشت درهم به ایشان داد. در موقع تقسیم پول نزاعشان درگرفت .
صاحب سه نان به صاحب پنج نان می گفت : درهم ها را بالمناصفه تقسیم می کنیم ، صاحب پنج نان می گفت : این تقسیم عادلانه نیست ، بلکه من پنج درهم و تو سه درهم می بری ، به نسبت نانهایی که گذاشته ایم . ولی طرف نپذیرفت تا این که خصومت به نزد حضرت امیرالمومنین علیه السلام بردند. علی علیه السلام به آنان فرمود: بروید و با هم سازش ‍ کنید و در این موضوع بی ارزش نزاع و اختلاف مکنید، گفتند: در هر صورت شما حق را برای ما بیان بفرمایید، پس آن حضرت علیه السلام درهم ها را به دست گرفت و هفت درهم به صاحب پنج نان داد و یک درهم به آن که سه نان داشت و به آنان فرمود: مگر نه این است که هر یک از شما دو نان و دو سوم نان (که هشت ثلث می شود) خورده اید گفتند: بله . فرمود: بنابراین نانی که رهگذر مصرف کرده هفت ثلثش ‍ از صاحب پنج نان و یک ثلثش از صاحب سه نان بوده و روی همین نسبت پولها تقسیم می شوند

قسمه الدراهم فی الأرغفه الثمانیه:‏
أحمد بن محمد (وعلی بن إبراهیم عن أبیه جمیعاً ـ کا) عن ابن محبوب ‏عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت ابن أبی لیلى یحدث أصحابه، ‏فقال: قضى أمیر المؤمنین (علیه السلام) بین رجلین اصطحبا فی سفرٍ، ‏فلما أرادا الغداء أخرج أحدهما من زاده خمسه أرغفه، وأخرج الآخر ‏ثلاثه أرغفه، فمر بهما عابر سبیل، فدعواه إلى طعامهما، فأکل الرجل ‏معهما حتى لم یبق شیء.‏
فلما فرغوا أعطاهما ثمانیه دراهم ثواب ما أکله من طعامهما، ومضى فقال ‏صاحب الثلاثه أرغفه لصاحب الخمسه أرغفه: اقسمها نصفین بینی وبینک.‏
وقال صاحب الخمسه: لا بل یأخذ کل واحد منا من الدراهم على ‏عدد ما أخرج من الزاد.‏
قال: فأتیا أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی ذلک، فلما سمع مقالتهما ‏قال لهم: اصطلحا، فإن قضیتکما دنیه.‏
فقالا: اقض بیننا بالحق.‏
قال: فأعطى صاحب الخمسه أرغفه سبعه دراهم، وأعطى صاحب ‏الثلاثه أرغفه درهماً، وقال (لهما ـ یب): ألیس أخرج أحدکما من زاده ‏خمسه أرغفه، وأخرج الآخر ثلاثه (أرغفه ـ کا)؟!‏
قالا: نعم.‏
قال: ألیس (قد) أکل معکما ضیفکما مثلما أکلتما؟!‏
قالا: نعم.‏
قال: ألیس (أکل ـ کا) کل واحد منکما ثلاثه أرغفه غیر ثلثها.‏
قالا: نعم.‏
قال: ألیس أکلت أنت یا صاحب الثلاثه ثلاثه أرغفه إلا ثلثاً، وأکلت یا ‏صاحب الخمسه ثلاثه أرغفه غیر ثلث، وأکل الضیف ثلاثه أرغفه غیر ثلث؟!‏
ألیس (قد ـ یب) بقی لک یا صاحب الثلاثه ثلث رغیفٍ من زادک، ‏وبقی لک یا صاحب الخمسه رغیفان وثلث، وأکلت ثلاثه أرغفه غیر ثلث؟!‏
فأعطاها لکل ثلث رغیف درهماً، فأعطى صاحب الرغیفین وثلث ‏سبعه دراهم، وأعطى صاحب (ثلث رغیف) درهماً.
————————-
الکافی : ج ۷ ص ۴۲۱ ، کتاب القضا، باب النوادر، حدیث ۱۰٫ تهذیب ، کتاب القضا، باب الزیادات فی القضایا، حدیث ۱۲

نـظـرات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.