معمای عاقبت ازدواج با…

معمای عاقبت ازدواج با…


ازدواج1

مسائلی که برای آزمایش هوش طرح می شوند، معمولا علاوه بر خاصیت هوش سنجی، خاصیت مهم تری دارند که همان جنبه های آموزشی آنهاست. در کتاب خزائن مرحوم ملا احمد نراقی، نمونه های زیادی از این دست مطالب دیده می شود که علاوه بر جنبه سرگرمی و تمرین ذهنی، خاصیت آموزشی و آشنایی با برخی احکام یا اصول را نیز دارد. دو نمونه ای که در ادامه می آید را بنگرید و توضیح و تبیین معما را در همین صفحه از طریق ثبت نظر، برای سایر کاربران، یادداشت نمایید.

اول: اگر دو مرد هر یک با مادر دیگری ازدواج کند، و از هر یک فرزندی متولد شود، هر یک از آن دو، عموی یکدیگر خواهند شد.

چگونه؟

دوم: من عمه ای دارم که عمویش هستم، مادر پدرم، مادر اوست و او خواهر پدرم و دختر برادرم نیز هست.

و خاله ای دارم که دایی اش هستم، مادر پدرم مادر، اوست و او خواهر پدرم و دختر خواهرم نیز هست.

چگونه؟

منبع
.

نـظـرات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.