چرا به امیرالمؤمنین(ع) «قسیم النار والجنه» می گویند؟

چرا به امیرالمؤمنین(ع) «قسیم النار والجنه» می گویند؟


قسیم النار والجنه

اباصلت هروی چنین نقل می کند:
روزی مأمون به امام رضا (علیه السلام) عرض کرد: به چه علت امیرالمومنین علی (علیه السلام) قسیم الجنه و النار خوانده شده است؟ حضرت فرمودند: آیا نشنیده ای که پدرت از پدرانش، از ابن عباس نقل کرده است که گفت: از رسول خدا شنیدم که می فرمود: دوستی علی ایمان، و دشمنی او کفر است؟ مأمون گفت: آری. امام (علیه السلام) فرمودند: اگر تقسیم بهشت و دوزخ بر اساس دوستی و دشمنی با وی باشد، او قسمت کننده بهشت و دوزخ است. مأمون گفت: ای ابوالحسن! خداوند مرا پس از تو زنده نگذارد! گواهی می دهم که تو وارث علم پیامبر خدایی.
عیون أخبار الرضا (علیه السلام)، ج٨۶ ٢؛ مسند الإمام الرضا (علیه السلام)، ج٢، ص ١٣٢.

قسیم الجنه و النار در منابع مختلف
الکافی، ج ۴، ص۵٧٠؛ معانی الاخبار، ص ٢٠۶؛ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ٢٩؛ فتال نیشابوری، روضه الواعظین، ص ١٠٠ و ١١٨؛ طبری، المسترشد، ص ٢۶۴؛ امالی شیخ مفید، ص ٢١٣؛ امالی شیخ طوسی، ص ٣٠۵ و ۶٢٩؛ طبرسی، الاحتجاج، ج ١، ص ٢٠٩ و ٣۴١؛ مناقب ابن شهر آشوب، ج ٢، ص ٨ و ج ٣ ص ٢٨؛ سید بن طاووس، الطرائف، ص ٧۶؛ سیدهاشم بحرانی، مدینه المعاجز، ج ١، ص ٢٨٠.

نـظـرات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.