چگونه ممکن است گناهان آینده ی مابخشیده شود؟

چگونه ممکن است گناهان آینده ی مابخشیده شود؟


میرباقری

پاک شدن از گناه به چند صورت است؛ گاهی فقط گناهان گذشته انسان پاک می شود و گاهی هم انسان در یک مقامی قرار می گیرد که خدای متعال گذشته و آینده اش را می آمرزد. در روایات آمده است که انسان هایی که به حج می روند دو گونه اند: در بعضی از افراد، خدای متعال گناهان گذشته شان را می آمرزد و به آنها می گوید پاک شدید مثل روزی که از مادرتان متولد شدید؛ اما به بعضی دیگر می فرماید: گذشته و آینده تان را آمرزیدم؛ این آمرزیدن آینده معنایش این است در یک مقامی قرار می گیرد که وادی ایمن است و دیگر دست شیطان به او نمی رسد. شیطان با همه قوایش دور مومن می چرخد و به هر کجا دستش برسد آن را نجس می کند، چه مال باشد چه فرزند یا جان انسان، اما خدای متعال گاهی مومن را در یک مقامی قرار می دهد که دیگر از دست شیطان در امان است. در زیارت سیدالشهداء هم همین گونه است، فرمود بعضی از زوار به مقامی می رسند که خدای متعال گناه گذشته و آینده اش را می آمرزد.
ماه رمضان هم، ماهی است که می شود به این مقام رسید، در دعاهای این ماه آمده است که خدایا گناهان گذشته و آینده من را در این ماه تدارک کن، یعنی نه فقط گذشته اش درست شده است بلکه آینده مومن هم در این ماه تضمین می شود؛ او در یک وادی ایمنی قرار می گیرد که دیگر گناه نمی تواند به ساحت او راه پیدا کند.

از بیانات استاد میرباقری

نـظـرات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.