استراتژی نخ نمای شیطان

استراتژی نخ نمای شیطان


شیطان

دقت کنیم:
استراتژی نخ نمای شیطان چیست ؟؟؟
◆◆◆تقابل عبادات !!!◆◆◆
آیا میدانید کاری که ابلیس ملعون را از درگاه خدا راند چه بود ؟
ابلیسی که از جنیان بود و بالغ بر ۶۰۰۰ سال در رتبه ملائک بود و کسی نمیدانست او از فرشتگان نیست و هنگام امتحان الهی، خباثت پنهانش عیان گشت و برای اولین بار به خدا پیشنهاد تعویض عبادت را داد !!!!!
او اولین کسی بود که گفت :
«بجای»!! سجده بر تو نمازی بخوانم که هیچ ملک و نبی آنگونه نماز نخواند!!!!
نتیجه پیشنهاد چه شد ؟
نه تنها پذیرفته نشد بلکه سزای این گستاخی رانده و ملعون شدن از درگاه خدا بود..
بعد از هزاران سال ابلیس از جایی که خود ضربه خورد، ضربات جبران ناپذیری به بنی بشر وارد کرد و اورا به تباهی کشید و همچنان میکشاند:
چطور ؟؟؟
او هیچگاه مستقیما نمیگوید نماز و روزه و حج را ترک کن .. بلکه استراتژی او این است :
■ تقابل دستورات مستقیم و واجب خدا با سایر عبادات که عوام پسند تر هستند ■
به نمونه ها توجه کنید :
۱- ترجیح میدهم بجای !! آنکه در مسجد بنشینم و به کفش هایم فکر کنم … در خیابان راه بروم و به خدا فکر کنم !!
شرح : نویسنده با ظرافت نشستن در مسجد (با استعاره از نماز واجب ) را همراه با یک امر مذموم (حواس پرتی یا اشتغال به دنیا ) همراه کرده و یک مستحب ( تفکر به خدا) را جایگزین ان کرده
شنونده هم به به کرده و انرا تحسین نموده و پا جای پای شیطان میگذارد!!
۲- ” من رقص دختران هندو را از نماز پدر و مادرم بیشتر دوست دارم. چون آن ها از روی عشق میرقصند و این ها از روی عادت نماز میخوانند !!

شرح :
نویسنده این بار گستاخانه تر یک امر حرام را جایگزین دستور خدا نموده و علاوه بر تهمت به پدر و مادر خود، باز هم با ممزوج کردن یک صفت ظاهرا بد عمل کننده به عبادت واجب الهی، آن را با یک فعل حرام همراه با عشق !! مقایسه نموده و عمل شیطان را تبلیغ مینماید.
نظایر این نوع استراتژی شیطانی را در متون مختلفی که در دنیای مجازی برای شما می آید را میتوانید مشاهده کنید:
تقابل عبادات واجب با مستحبات عوام فریب:
حج با ←کمک مالی به مستمندان
روزه با← سیر نمودن گرسنگان
نماز با ←تفکر و تشکر زبانی از خدا
و …
حتی مستحبات با مستحبات دیگر:
نذری و مجالس امام حسین علیه السلام با ← جهزیه برای نوعروسان
زکات فطره و خمس و کمک برای احداث مساجد و ضریح ائمه علیهم السلام و ..

تذکر:
هیچ کس منکر خوبی اعمال مستحبی نیست و اتفاقا همین کسانی که به انجام واجبات اهمیت میدهند عمدتا موفقتر به انجام مستحبات هستند..
ولی استراتژی شیطان گمراهی بندگان و جابجایی اعمال است حتی در مواقعی تلاش میکند بین خوب و خوبتر گزینه ما «خوب» باشه و همین کار، ابلیس را کافیست که آهسته آهسته انسان را از دایره فرامین الهی خارج نماید.
کلیدواژه این استراتژی این است:
«بجای اینکه…»!!

نـظـرات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.