مراسم شب بیست وچهارم صفر

السلام علیک یاعلی ابن موسی الرضاعلیه السلام
مراسم شب بیست وچهارم صفر مورخه پنج شنبه ۹۲/۱۰/۵ ازساعت ۲۰:۳۰باتلاوت آیاتی چند ازکلام الله مجید
توسط کربلایی قربانعلی دانا آغازگردید.
درادامه حاضرین درمراسم بانوحه سرایی برادرخردسال :امین دانا وبرادران :کربلایی نظرعلی عشقی ,رضارمضانی وکربلایی عبدالرضامسعود به سینه زنی دروصف پیامبر (ص) وامام حسن علیه السلام وثامن الحجج علیه السلام پرداختند.
دعای پرفیض کمیل برنامه بعدی بود که توسط برادران :کربلایی قربانعلی داناو کربلایی محمد علی داناقرائت وبا ذکرمصیبت برادرغلامعلی دانا به پایان رسید.
برنامه بعدی پخش کلیپ تصویری برروی پرده ویدئوپرژکتوربامحوریت امام زمان (عج) بودکه توسط پایگاه بسیج امام رضا علیه السلام صورت گرفت.
سپس برادرکربلایی عبدالرضامسعودضمن تقدیروتشکرازحاضرین , درحق بانی مجلس (حیدرعابدین زاده) دعانموده وپذیرایی انجام شد.
صحبتهای برادرحاج علیرضادانا ازدیگربرنامه هابود که پیرامون مسائل سیاسی کشوربود.
مراسم پایانی ,سخنرانی برادرارجمند کربلایی ذبیح الله مسعود بامحوریت (درک ویادگیری بیشترازحضوردرمجالس ائمه اطهار علیه السلام و…) بودکه بدلیل کمبودوقت ایشان فقط به تیترصحبتهای شبهای آینده اشاره نمودندوبرنامه راس ساعت ۲۲:۴۰خاتمه یافت.
(حاضرین درجلسه برادران۶۶نفر)
برچسب ها :

نـظـرات