سنت های سر و بدن در کلام امام کاظم (ع)

سنت های سر و بدن در کلام امام کاظم (ع)


ناخن

امام کاظم علیه السلام میفرمایند :پنج چیز درباره سر و پنج چیز هم درباره تن از سنت هاست .
اما آنچه درباره سر است :
مسواک زدن ، گرفتن سبیل ، از هم گشودن موها از میانه سر ، آب در دهان چرخاندن و آب در بینی چرخاندن است.
آنچه نیز درباره تن است :
ختنه کردن ، تراشیدن موی زهار ، زدودن موهای زیر بغل ، کوتاه کردن ناخن ها و زدودن پلیدی مخرج است.

منبع :
الخصال ، ص ۲۷۱ ، ح ۱۱

نـظـرات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.