درس بزرگی که دختر کوچولو به مرد بقال داد!

درس بزرگی که دختر کوچولو به مرد بقال داد!


لحظات ناب خدایی بودن؛


شکلات

دختر کوچولو وارد بقالی شد و کاغذی به طرف بقال دراز کرد و گفت:

مامانم گفته چیزهایی که در این لیست نوشته رو بهم بدی، این هم پولش.
بقال کاغذ رو گرفت و لیست نوشته شده در کاغذ را فراهم کرد و به دست دختر بچه داد، بعد لبخندی زد و گفت:چون دختر خوبی هستی و به حرف مامانت گوش می دی، می تونی یک مشت شکلات به عنوان جایزه برداری.
ولی دختر کوچولو از جای خودش تکون نخورد، مرد بقال که احساس کرد دختر بچه برای برداشتن شکلات ها خجالت می کشه گفت: دخترم! خجالت نکش، بیا جلو خودت شکلاتهاتو بردار دخترک پاسخ داد: عمو! نمی خوام خودم شکلاتها رو بردارم،نمی شه شما بهم بدین؟
بقال با تعجب پرسید:چرا دخترم؟ مگه چه فرقی می کنه؟
و دخترک با خنده ای کودکانه گفت: آخه مشت شما از مشت من بزرگتره! 
خدایا تو مشت هات بزرگتره 
در نتیجه باید به خداوند متعال بگیم: میشه از رحمت و جود و احسانت به اندازه مشت های خودت به من و دوستان من ببخشی نه به اندازه مشت های کوچک خودمان؟!

نـظـرات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.