آیا می دانید چرا اهل سنت در نماز میٌت 4 تکبیر می گویند ولی شیعیان 5 تکبیر؟!؟

آیا می دانید چرا اهل سنت در نماز میٌت ۴ تکبیر می گویند ولی شیعیان ۵ تکبیر؟!؟


 

نماز میت

ابوبصیر می گوید: به آقا امام صادق علیه السلام گفتم به چه علت ما بر میٌت ۵ تکبیر می گوییم ولی اهل تسنن (عمری ها) چهار تکبیر می گویند؟
 امام صادق علیه السلام در پاسخ فرمودند:
اسلام بر روی پنج ستون استوار گشته است: نماز و زکات و روزه و حج و ولایت ما اهل بیت.
پس خداوند برای هر کدام از این ستون های پنجگانه ، تکبیری قرار داده و شیعیان ما به این ۵ تا اقرار می کنند ، در حالی که سنٌی ها فقط به ۴ تا اقرار کرده و ولایت ما اهل الببت را انکار میکنند، پس آنها چهار تکبیر می گویند و شما پنج تکبیر می گویید.

العلل عن علی بن أحمد ، عن محمد بن أبی عبدالله ، عن موسى بن عمران ، عن عمه الحسین بن یزید ، عن علی بن ابی حمزه ، عن أبی بصیر قال: قلت لابی عبدالله علیه السلام:
لای عله نکبر على المیت خمس تکبیرات ویکبر مخالفونا أربع تکبیرات؟ قال : لان الدعائم التی بنی علیها الاسلام خمس : الصلاه ، و الزکاه ، والصوم ، والحج ، والولایه لنا أهل البیت ، فجعل الله عزوجل من کل دعامه تکبیره ، وإنکم أقررتم بالخمس کلها ، وأقر مخالفوکم بأربع وأنکروا واحده ، فمن ذاک یکبرون على موتاهم اربع تکبیرات ، وتکبرون خمسا.


بحار الانوار جلد ۷۸ صفحه ۳۴۳ علل الشرائع ج ١ ص ٢٨۶,سبطین

نـظـرات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.