آیا می دانید چرا نمی شود حج واجب را تحریم کرد؟

آیا می دانید چرا نمی شود حج واجب را تحریم کرد؟


حج

با توجه به حوادث پیش آمده در مکه  عده ای می گویند باید حج واجب خانه خداوند را تعطیل کرد وهزینه های آن را صرف نیازمندان کرد.
برای پاسخ به این اشکال توجه به نکات زیر الزامی است؛
۱- مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب شریف وسایل الشیعه بابی را گشوده است تحت عنوان:
“باب عدم جواز تعطیل الکعبه عن الحج”
“باب در حرام بودن ترک کردن حج خانه خداوند”
وسایل الشیعه،ج۱۱ ص۲۱

از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود:
“اگر مردم حج خانه خداوند را ترک کنند گرفتار عذاب الهی می شوند”
همان مدرک

در روایت دیگری امام صادق علیه السلام فرمود:
“امام علی ( علیه السلام) پیوسته به فرزندان خود می فرمود : حج خانه خدا را ترک نکنید که مهلت داده نمی شوید”
الکافی، ج۴ ص۲۷۰

در روایتی امام باقر علیه السلام فرمود:
“اگر مردم یک سال حج بیت الله را ترک کنند مهلت داده نمی شوند”
همان مدرک،ص۲۷۱

در روایت دیگر امام صادق علیه السلام فرمود:
“دین تا زمانی که کعبه پابرجاست بقا دارد”
الفقیه،ج۲ ص۲۴۳- الکافی،ج۴ ص۲۷۱

در روایت دیگری آمده است که نزد امام صادق علیه السلام گفتند:
“قصه پردازان می گویند اگر انسان یک مرتبه حج بجا آورد کافی است، پس از آن مبلغ حج را خرج نیازمندان کند وصله رحم بجا آورد امام فرمود:
“دروغ می گویند اگر مردم چنین کنند، حج خانه خدا تعطیل می شود ( ومهلت داده نمی شوند)”
علل الشرایع،ص۴۵۲

آیا با توجه به این روایات می توان به راحتی گفت باید حج خانه خدا تعطیل شود؟ باید پول حج صرف نیازمندان شود؟

نـظـرات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.