نهایتا دماغ نفسم به خاک مالیده می شد!

نهایتا دماغ نفسم به خاک مالیده می شد!


نمازباران

((پای درس اخلاق بزرگان))

?خداوند متعال در قرآن می فرماید:

ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ غافر/۶۰

بشنو تو به من آمرزنده

مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم

در زمان عالم ربانی، حضرت آیت الله العظمی آقا سید محمدتقی خوانساری به جهت شدت گرما و کمبود آب در قم، از ایشان خواستند نماز باران بخوانند، ایشان هم با عده ای از مؤمنین می روند و نماز باران می خوانند.

✨عده ای از جمله کفار و انگلیسی ها هم که در مسیر مردم را دیده بودند، پرسیدند اینها کجا می روند؟!

✨گفتند: برای طلب باران از خداوند و نماز استسقاء می روند، آنها هم خنده تمسخر آمیزی کرده بودند.

✨هنگامی که آیت الله خوانساری نماز را شروع کرده بودند، در وسط نماز، باران بسیار شدید و غیر قابل باوری گرفته بود که در میان مردم معروف است.

✨پس از خواندن نماز، شخصی از ایشان پرسیده بود آیا شما نمی ترسیدید که نماز بخوانید و باران نیاید و مورد تمسخر کفار قرار بگیرید؟!

✨فرموده بودند: نهایتش این بود که دماغ نفسم به خاک مالیده می شد!

حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس
دربند آن مباش که نشنید یا شنید?

✔️منبع: کتاب شرح حال و کرامات سید محمد تقی خوانساری✔️

نـظـرات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.