جستجوی خوشبختی در ٢۵ جمله حکیمانه امام صادق(ع)

جستجوی خوشبختی در ٢۵ جمله حکیمانه امام صادق(ع)


پوستر شهادت امام صادق

*- طلبتُ الجنه، فوجدتها فى السخاء :
بهشت را جستجو نمودم، پس آن را در بخشندگى و جوانمردى یافتم.

*- و طلبتُ العافیه، فوجدتها فى العزله:
و تندرستى و رستگارى(عافیت) را جستجو نمودم، پس آن را در گوشه‏‌گیرى (مثبت و سازنده) یافتم.

*- و طلبت ثقل المیزان، فوجدته فى شهاده «ان لا اله الا الله و محمد رسول الله»:
و سنگینى ترازوى اعمال را جستجو نمودم، پس آن را در گواهى به یگانگى خدا تعالى و رسالت حضرت محمد (صلی الله علیه و آله وسلم) یافتم.

*- و طلبت السرعه فى الدخول الى الجنه، فوجدتها فى العمل لله تعالى:
سرعت در ورد به بهشت را جستجو نمودم، پس آن را در کار خالصانه براى خداى تعالى یافتم.

*- و طلبتُ حب الموت، فوجدته فى تقدیم المال لوجه الله:
و دوست داشتن مرگ را جستجو نمودم، پس آن را در پیش فرستادن ثروت (انفاق) براى خشنودى خدا یافتم.

*- و طلبت حلاوه العباده، فوجدتها فى ترک المعصیه:
و شیرینى عبادت را جستجو نمودم، پس آن را در ترک گناه یافتم.

*- و طلبت رقه القلب، فوجدتها فى الجوع و العطش:
و رقت (نرمى) قلب را جستجو نمودم، پس آن را در گرسنگى و تشنگى (روزه) یافتم.

*- و طلبت نور القلب، فوجدته فى التفکر و البکاء:
و روشنى قلب را جستجو نمودم، پس آن را در اندیشیدن و گریستن یافتم.

*- و طلبت الجواز على الصراط، فوجدته فى الصدقه:
و (آسانى) عبور بر صراط را جستجو نمودم، پس آن را در صدقه یافتم.

*- و طلبت نور الوجه، فوجدته فى صلاه اللیل:
و روشنى رخسار را جستجو نمودم، پس آن را در نماز شب یافتم.

*- و طلبت فضل الجهاد، فوجدته فى الکسب للعیال:
و فضیلت جهاد را جستجو نمودم، پس آن را در به دست آوردن هزینه زندگى زن و فرزند یافتم.

*- و طلبت حدب الله عزوجل، فوجدته فى بغض اهل المعاصى:
و دوستى خداى تعالى را جستجو کردم، پس آن را در دشمنى با گنهکاران یافتم.

*- و طلبت الرئاسه، فوجدتها فى النصیحه لعبادالله:
و سرورى و بزرگى را جستجو نمودم، پس آن را در خیرخواهى براى بندگان خدا یافتم.

*- و طلبت فراغ القلب، فوجدته فى قله المال:
و آسایش قلب را جستجو نمودم، پس آن را در کمى ثروت یافتم.

*- و طلبت عزائم الامور، فوجدتها فى الصبر :
و کارهاى پر ارزش را جستجو نمودم، پس آن را در شکیبایى یافتم.

*- و طلبت الشرف، فوجدته فى العلم:
و بلندى قدر و حسب را جستجو نمودم، پس آن را در دانش یافتم.

*- و طلبت العباده فوجدتها فى الورع:
و عبادت در جستجو نمودم، پس آن را در پرهیزکار یافتم .

*- و طلبت الراحه، فوجوتها فى الزهد:
و آسایش را جستجو نمودم، پس آن را در پارسایى یافتم.

*- و طلبت الرفعه، فوجدتها فى التواضع:
برترى و بزرگوارى را جستجو نمودم، پس آن را در فروتنى یافتم.

*- و طلبت العز، فوجدته فى الصدق:
و عزت (ارجمندى) را جستجو نمودم، پس آن را در راستى و درستى یافتم.

*- و طلبت الذله، فوجدتها فى الصوم:
و نرمى و فروتنى را جستجو نمودم، پس آن را در روزه یافتم.

*- و طلبت الغنى، فوجدته فى القناعه:
و توانگرى را جستجو نمودم، پس آن را در قناعت یافتم.

*- و طلبت الانس، فوجدته فى قرائه القرآن:
و آرامش و همدمى را جستجو نمودم، پس آن را در خواندن قرآن یافتم.

*- و طلبت صحبه الناس، فوجدتها فى حسن الخلق:
و همراهى و گفتگوى با مردم را جستجو نمودم، پس آن را در خوشخویى یافتم.

*- و طلبت رضى الله، فوجدته فى برالوالدین:
و خوشنودى خدا تعالى را جستجو نمودم، پس آن را در نیکى به پدر و مادر یافتم.

منبع :
«مستدرک الوسائل، جلد ۱۲، صفحه ۱۷۳ – ۱۷۴،ح ۱۳۸۱۰»

تلگرام حسینیه

نـظـرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.