سه فایده‌ای که نمازگزار به دست می‌آورد

 سه فایده‌ای که نمازگزار به دست می‌آورد


نماز

از امام جعفر صادق علیه السلام نقل کرده‌اند که فرمود: نمازگزار سه فایده به دست می‌آورد:

۱⃣ هر گاه به نماز می‌ایستد، خوبی‌ها و نیکویی‌‌ها از پهنه آسمان بر سرش فرو مى‌ریزد.

۲⃣ فرشتگان او را از زیر پاهایش تا فراز آسمان احاطه و او را در برمى‌گیرند.

۳⃣ فرشته اى او را ندا مى‌دهد: اى نمازگزار، اگر میدانستی با چه کسى مناجات مى کنى، هرگز روی نمی‌گرداندی و به دیگرى توجه نمی‌کردی.

«ثواب‌الاعمال و عقاب‌الاعمال،صفحه ۷۷»

تلگرام حسینیه

نـظـرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.