تمام اهل زمین در آتش جهنم میسوزند!!!

تمام اهل زمین در آتش جهنم میسوزند!!!


علی علیه السلام

حضـرت امـام صـادق علیه الصّلاه والسّلام فرمودند:
اگر همه اهل زمین (امامت و ولایت) امیرالمؤمنین علیه السّلام را انکار کنند، به راستى که خداوند همه آنها را عذاب خواهد کرد و به آتش جهنّم واردشان خواهد نمود.

قالَ الإِمَامُ الصّادِقُ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْه:
ﻟَﻮْ ﺟَﺤَﺪَ ﺃَﻣِﻴﺮَﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ عَلَیْهِ السَّلَام  جَمِیعُ ﻣَﻦْ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺄَﺭْﺽِ، لَعَذَّبَهُمُ ﺍﻟﻠﱠﱠﻪُ جَمِیعًا ﻭَ ﺃَدْﺧَﻠَﻬُﻢُ النَّارِ.

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال: باب عقاب ناصب، حدیث ۱

تلگرام حسینیه

نـظـرات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.